Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Jesper Öberg

Jesper Öberg arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn. Jesper är doktor i finansrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för finans- och försäkringssektorn. Jesper är också en flitigt anlitad föreläsare i moms och medförfattare till flera böcker på moms- och EU-skatterättsområdet.
010-212 95 53
Jesper Öberg works with indirect taxation at PwC in Stockholm and specialises in the financial sector. Jesper is a Doctor of Financial Law and has extensive experience of working with VAT issues for the financial and insurance sectors. Jesper is also a popular lecturer on VAT and co-author of a number of books on VAT and EU tax law.
+46 10 212 95 53

jesper.oberg@se.pwc.com

Ställningstagande med anledning av Skandia-målet

Av Jesper Öberg, 27 november 2015

PwC-skatteradgivning-Ban_orangeSkatteverket har nu publicerat ett ställningstagande med anledning av EU-domstolens dom den 17 september 2014 i det så kallade Skandia-målet (C-7/13). Målet gällde frågan om hur ett amerikanskt huvudkontors inköpta tjänster från en extern leverantör, som sedan tillhandahölls vidare till huvudkontorets filial i Sverige, skulle beskattas när filialen ingick som en medlem i en svensk momsgrupp.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Tydligare krav för momsavdrag vid blandad momspliktig/momsfri verksamhet

Av Jesper Öberg, 31 augusti 2015

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeSkatteverket har i dagarna publicerat ett ställningstagande där kraven och förutsättningarna anges för hur företag som har såväl momspliktig som momsfri verksamhet ska beräkna storleken på avdrag för ingående moms på gemensamma kostnader vid inköp i verksamheten.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Nytt lagförslag avseende momsundantag för porto och vissa posttjänster

Av Jesper Öberg, 23 juni 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyMot bakgrund av EU-domstolens avgörande har nu Finansdepartementet lagt fram en promemoria med förslag på vissa förändringar i momslagen. I nämnda mål slog som väntat EU-domstolen fast att Sverige, genom att inte undanta posttjänster på det sätt som EU:s momsdirektiv föreskriver, inte har uppfyllt sina skyldigheter och därmed begått ett fördragsbrott. Ett undantag från moms ska gälla för samhällsomfattande (men inte individuellt avtalade) posttjänster.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ny dom: Skandia-målet tillämpligt även på rent interna tjänster mellan huvudkontor och filial i momsgrupp

Av Jesper Öberg, 28 maj 2015

PwC-skatteradgivning-banking-and-capital-marketsI det så kallade Skandia-målet (mål C-7/13) kom EU-domstolen fram till att IT-tjänster inköpta av ett amerikanskt huvudkontor (det vill säga från en extern IT-leverantör) och som sedan tillhandahölls vidare till sin svenska filial, skulle ses som en omsättning i och med att filialen ingick i en registrerad momsgrupp. Därmed skulle momsgruppen förvärvsbeskatta sig för dessa omsättningar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Regeringen tillsätter utredning om bankskatt – blir det dansk modell och hur fungerar den?

Av Jesper Öberg, 8 maj 2015

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundyRegeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som ska ta fram ett förslag till en skatt på finanssektorn. Detta ligger helt i linje med vad finansminister Magdalena Andersson nyligen har aviserat. I direktivet nämns särskilt den bankskatt som redan idag finns i Danmark. Även förre finansministern Anders Borg har nämnt denna danska modell som intressant.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Sverige har begått ett fördragsbrott genom att ta ut moms på samhällsomfattande posttjänster

Av Jesper Öberg, 21 april 2015

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyEfter ett flertal år av skriftväxlingar mellan Sverige och EU-kommissionen har nu till slut EU-domstolens dom i det så kallade "postmomsmålet" kommit. Den svenska momslagen innehåller inte ett undantag för posttjänster på det sätt som EU:s momsdirektiv föreskriver. Som väntat slår EU-domstolen fast att Sverige därmed inte uppfyllt sina skyldigheter.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Stopp för Alliansens förslag om slopade momsgrupper

Av Jesper Öberg, 13 april 2015

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundyI dagens DI meddelar finansmarknadsminister Per Bolund och näringsminister Mikael Damberg att regeringen nu sätter stopp för Alliansens förslag om att slopa möjligheten att gruppregistrera sig för moms (så kallade momsgrupper).

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Senaste utvecklingen avseende förslaget om att slopa momsgrupper

Av Jesper Öberg, 21 januari 2015

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyAlliansens budgetmotion vann som bekant omröstningen i riksdagen den 3 december förra året och i denna ingick (såsom i vårbudgeten 2014) ett förslag om att slopa de svenska reglerna om registrering av momsgrupp. Något konkret lagförslag fanns dock inte med i Alliansens motion, varför en proposition om ett slopande först måste läggas fram och röstas igenom i riksdagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Förslaget om slopande av momsgrupper kvar i Alliansens budgetförslag för 2015

Av Jesper Öberg, 11 november 2014

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeAlliansen har nu lagt fram sin budgetmotion för 2015 och som en del av finansieringen och budgetförstärkningarna för åren 2015-2018 föreslås att möjligheten till gruppregistrering för moms (momsgrupper) avskaffas.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Regeringen går inte vidare med förslag om slopande av momsgrupper

Av Jesper Öberg, 14 oktober 2014

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0002_burgundyRegeringen har meddelat att de inte går vidare med den förra alliansregeringens förslag från i våras om att slopa de svenska reglerna om registrering av så kallade momsgrupper.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.