Läs artikeln

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?

Delningsekonomin skapar effektivitetsvinster och utnyttjar resurser för att öka produktiviteten. Med teknikutvecklingen och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delningsekonomins påverkan på skattesystemet

Skatteverket har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat delningsekonomins påverkan på skattesystemet. Regeringen ser nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Peter Nyllinge, vd på PwC om skattefrågorna i Almedalen - mobilklipp

Även i år har skatt varit ett stort ämne här i Almedalen, säger Peter Nyllinge, vd på PwC. Några frågor som har diskuterats i Almedalen i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Camilla Ljunggren om viktiga skattefrågor för start-up bolag - mobilklipp från Almedalen

Camilla Ljunggren är vd för Business Challenge och var med i panelen i PwC:s skatteseminarium i Almedalen om entreprenörsskatt. Här nämner ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC - Höjd entreprenörsskatt. Hur påverkar det ägarledda bolag?

Beskattningen av ägare till fåmansföretag ses nu över igen. Den här gången med inriktningen att skatteuttaget på utdelning och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC - Missgynnas Sverige och svenska bolag av dagens skatteregler?

Svensk forskning flyttas ut. Närhet till nya marknader och ny kompetens spelar in, men också skatteregler. Sverige står sig slätt i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tobias Wikström på DI om skattedebatten på PwC:s seminarier - mobilklipp från Almedalen

Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri tyckte det var intressanta diskussionerna på PwC:s skatteseminarier i Almedalen den 30 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jan-Olof Jacke om bolagsskattens betydelse för AstraZeneca - mobilklipp från Almedalen

I en intervju med Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca Sverige menar Jan-Olof att Företagsskattekommittéens förslag om bolagsskatten är den i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingemar Hansson om skattedebatten i Almedalen 2015 - mobilklipp från Almedalen

Ingemar Hansson, general direktör för Skatteverket nämner viktiga skattefrågor som har lyfts upp på seminarier i Almedalen i år och vad han ...

Läs artikeln
Läs artikeln

En dag i Almedalen med fokus på skatt

Det råder en global konkurrens när det gäller att attrahera företag, entreprenörer och talanger. Förändringar i skattesystemet skapar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Viktiga reformer av företagsbeskattningen i EU

Den 17 juni 2015 presenterade Europeiska kommissionen en handlingsplan som utgår ifrån en ny syn på företagsbeskattningen. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Välkommen till PwC:s skatteseminarier i Almedalen

Även i år håller PwC en skatteförmiddag i Almedalen. Vi lyfter upp Sveriges två viktigaste skattefrågor just nu, beskattningen av ...

Läs artikeln