Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson

Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm. Jörgen arbetar med internationell företagsbeskattning och Hans Peter arbetar med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
Jörgen: 010-213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Hans Peter: 010-213 31 01, hans.peter.larsson@pwc.com
Jörgen Haglund and Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm. Jörgen works with international corporate taxation and Hans Peter is focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Jörgen: +46 10 213 31 51, jorgen.haglund@pwc.com
Hans Peter: +46 10 213 31 01, hans.peter.larsson@pwc.com

Utflyttningsskatt – ett tidens tecken

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 6 december 2017

Utflyttningsskatt – ett tidens teckenDet nya förslaget till utflyttningsskatt speglar en trend som växer bland Europas regeringar, att värna om den egna skattebasen. Nyligen har samma trend tagit sig uttryck i långtgående diskussioner om en omsättningsskatt på digitala tjänster inom EU. Trenden förstärks och syresätts av de bilder som framkommit i Panamaläckan och nu nyligen i Paradise Papers. Frågan är hur denna typ av nya regler påverkar aktiva entreprenörer och deras bolag. Ofta morgondagens större företag.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning, Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Amerikansk skattereform i antågande

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 14 september 2017

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0002_burgundy.pngMycket tyder nu på att en amerikansk skattereform kan vara på gång. Kanske redan från kommande årsskifte. Huvudsyftet med reformen skulle vara att stärka amerikanska bolags konkurrenskraft och stärka den inhemska ekonomin. Men även fysiska personer väntas omfattas av en reform.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skatteverket: Reglerna inom delningsekonomin är oklara och svåra att förstå

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 31 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngSkatteverket lämnade idag, den 31 oktober 2016, sin slutrapport om delningsekonomin. Uppdraget har varit att kartlägga och analysera delningsekonomins effekter på skattesystemet och skatteintäkterna.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Peter Nyllinge, vd på PwC om skattefrågorna i Almedalen - mobilklipp

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 5 juli 2015

Peter_Nyllinge_PwC_Almedalen

Även i år har skatt varit ett stort ämne här i Almedalen, säger Peter Nyllinge, vd på PwC. Några frågor som har diskuterats i Almedalen i år är hur Sverige med skatteincitament kan främja entreprenörskapet och hur man skapar en levande forskning och utveckling.

Läs artikeln

Intresseområde: Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Camilla Ljunggren om viktiga skattefrågor för start-up bolag - mobilklipp från Almedalen

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 5 juli 2015

Camilla_Ljunggren_PwC_Almedalen

Camilla Ljunggren är vd för Business Challenge och var med i panelen i PwC:s skatteseminarium i Almedalen om entreprenörsskatt. Här nämner Camilla två frågor som är viktiga för start-up bolag och hur skattereglerna har en stor inverkan på dessa.

Läs artikeln

Intresseområde: Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

PwC - Höjd entreprenörsskatt. Hur påverkar det ägarledda bolag?

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 5 juli 2015

Hans_Peter_Larsson_PwC_Almedalen

Beskattningen av ägare till fåmansföretag ses nu över igen. Den här gången med inriktningen att skatteuttaget på utdelning och kapitalvinster för entreprenörer ska höjas. Hur påverkar det entreprenörskapet och möjligheter att utveckla mindre företag i Sverige? Den frågan diskuterades i ett av PwC:s seminarier med fokus på skatt som hölls på tisdagsförmiddagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

PwC - Missgynnas Sverige och svenska bolag av dagens skatteregler?

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 5 juli 2015

Jorgen_Haglund_PwC_Almedalen

Svensk forskning flyttas ut. Närhet till nya marknader och ny kompetens spelar in, men också skatteregler. Sverige står sig slätt i konkurrensen med andra länder vad avser gynnsamma skatteregler för forskning och utveckling (FoU), även i jämförelse med ledande utvecklingsländer. Vad kan och bör Sverige göra åt saken?

Läs artikeln

Intresseområde: Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Tobias Wikström på DI om skattedebatten på PwC:s seminarier - mobilklipp från Almedalen

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 5 juli 2015

Tobias_Wikstrom_PwC_Almedalenjpg

Tobias Wikström, ledarskribent på Dagens Industri tyckte det var intressanta diskussionerna på PwC:s skatteseminarier i Almedalen den 30 juni. Debatten om det som PwC har valt att kalla entreprenörsskatten berörde bland annat spänningen mellan passivt och aktivt ägande i Sverige.

Läs artikeln

Intresseområde: Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Jan-Olof Jacke om bolagsskattens betydelse för AstraZeneca - mobilklipp från Almedalen

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 5 juli 2015

Jan_Olof_Jacke_PwC_Almedalen

I en intervju med Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca Sverige menar Jan-Olof att Företagsskattekommittéens förslag om bolagsskatten är den i särklass viktigaste skattefrågan kopplat till forskning och utveckling.

Läs artikeln

Intresseområde: Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Ingemar Hansson om skattedebatten i Almedalen 2015 - mobilklipp från Almedalen

Av Jörgen Haglund och Hans Peter Larsson, 5 juli 2015

Ingemar_Hansson_PwC_Almedalen

Ingemar Hansson, general direktör för Skatteverket nämner viktiga skattefrågor som har lyfts upp på seminarier i Almedalen i år och vad han gärna vill se större fokus på.

Läs artikeln

Intresseområde: Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.