Läs artikeln

Krönika från Almedalen: Bra diskussioner med skatt högt på agendan

Skatteavdelningen på PwC är i Almedalen för att träffa kunder och skapa nya intressanta kontakter. Vi söker samtidigt föra in våra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

BEPS och personaloptioner på skatteagendan

Jakten på talang är en fråga som kommer upp på flera seminarier här i Almedalen. För mindre företag är personaloptioner en lösning som just ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Debatt om eventuell skattereform och framtida behov för innovativt företagande

Första dagen för PwC i Almedalen och skattedebatten är igång. Idag har vi lyssnat på intressanta diskussioner om behovet av en ny ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips som underlättar generationsskifte

Allt fler av de lite större familjeföretagen i Sverige säljs idag externt. Vilka alternativ finns och vad är viktigt att tänka på för att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Egen utflytt och återflytt av bolag är hetaste skattefrågorna för entreprenörer just nu

Häromdagen höll vi en kort skatteinformation för FARs medlemmar i Stockholm. Vårens information innehöll både nyheter och en kort ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Personligt betalningsansvar

Utskottsinitiativ öppnar för utredning om översyn av ägare och styrelsers skyldighet att betala aktiebolags skatter. I dag kan en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Professor Sven-Olof Lodin ny sakkunnig i 3:12-utredningen

Den sittande 3:12-utredningen som har i uppdrag att föreslå förändringar av de särskilda skatteregler som gäller för ägare till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i vårpropositionen – en sammanställning

Höjda arbetsgivaravgifter för unga i regeringens vårproposition. I övrigt är det nu höjda skatter som gäller i förslagen från regeringen. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Inga stora överraskningar i regeringens skatteförslag inför vår- och höstbudget

Slopa de nedsatta socialavgifterna för unga, ta bort rutavdraget för läxhjälp och höj miljöskatterna är skatteförslagen från regeringen som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny entreprenörskapsutredning ska inte lämna skatteförslag

Den internationella jämförelse som den nya entreprenörskapsutredningen ska göra av regler i andra länder motsvarande 3:12 kan indirekt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny skattereform föreslås av LO och Saco

LO och Saco vill att skatten på gränsbeloppet i fåmansföretagsreglerna, ”entreprenörskatten”, höjs från 20 till 30 procent. Vidare vill ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Detta granskar Skatteverket i årets kontroller

I år kommer Skatteverket att särskilt granska tjänster med kontanthandel, vårdföretag, bemanningsföretag, gränsöverskridande handel samt ...

Läs artikeln