Läs artikeln

Ska förslag om personaloptioner ta från de rika och ge till företagskreatörer?

Magnus Henrekson skriver idag den 16 februari på DI Debatt om incitamentsutredningen och vikten av ett regelverk gällande personaloptioner ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av företag i den nya delningsekonomin

Att dela ligger i tiden. Det anses hållbart, resurseffektivt och sunt. Att använda egna resurser och tillgångar på flera sätt och i fler ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-utredningen slutspurtar. Vilka förslag till skattehöjningar för ägare till fåmansföretag kan vi förvänta?

Den sittande 3:12-utredningen som ser över beskattningen av utdelning och kapitalvinster för ägare till fåmansföretag går nu in på finalen. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattens årskrönika 2015

Om år 2015 varit ett relativt lugnt skatteår så kan 2016 bli en explosion. Ny företagsbeskattning och besked om ändrade 3:12-regler står på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förre finansministern Erik Åsbrink: Inför en platt skatt modell!

Jag har tidigare bloggat om Riksbankens jubileumsfonds och Skatteakademins skatteseminarium i december där Magdalena Andersson presenterade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Finansministern vill se över skattesystemet

Magdalena Andersson vill se en översyn av skattesystemet. Hon har aldrig varit så tydlig i sin argumentation. Finansministerns tydliga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internationella skattetrender som berör entreprenörsledda företag

Hårdare skattekonkurrens och möjligheter till lägre skatt på investeringar och vinster från forskning och utveckling är några trender som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Inget utvidgat rut-avdrag i regeringens tilläggsbudget

Regeringens extra ändringsbudget för år 2016 som presenterades på torsdagen innehåller inga skattehöjningar. De ökade utgifter på drygt 11 ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Folkpartiets skatteförslag innebär höjd moms

Folkpartiet föreslår en stor skattereform på DN Debatt den 9 november. Bärande inslag i en ny reform bör vara sänkt skatt på arbete och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya rättsfall och aktuella skattefrågor för entreprenörsledda företag

För en tid sedan höll jag den traditionella skatteinformationen för revisorer och redovisningskonsulter inom FAR i Stockholmsregionen. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Upphävd DÖ kan påverka pågående skatteutredningar

Allianspartiernas beslut att upphäva den så kallade decemberöverenskommelsen (DÖ) kan komma att påverka de skattefrågor som just nu ligger ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vilka blir höstens skattefrågor?

Mot slutet av hösten väntas Finansdepartementet presentera sitt förslag till ny företagsbeskattning. I det kommer den internationella ...

Läs artikeln