Läs artikeln

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Riksdagens skatteutskott höll i förra veckan en hearing i riksdagshuset kring bolagsskattens och andra skatters betydelse för företags ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

Om regeringen lägger in sitt förslag om nya 3:12-regler i höstbudgeten, kommer allianspartierna då med stöd av Sverigedemokraterna att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

Den nya plattformsbaserade ekonomin, ofta kallad delningsekonomin, står nu inför två utmaningar om företagen ska lyfta till nästa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad politisk osäkerhet kring olika skattefrågor

Under den senaste veckan har de politiska partierna på olika sätt sagt sig vilja stoppa flera av de förslag till höjning av olika skatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren även i enmansaktiebolag

Regeringen kommer i höstens budget föreslå att dagens nedsättning av arbetsgivaravgifter för företagare som driver sin verksamhet som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vinster i välfärden – en lägesrapport

PwC höll nyligen ett seminarium med anledning av att remissvaren på den så kallade Reepalu-utredningen om begränsning av vinster i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

TCO föreslår ny skattereform

TCO presenterade häromdagen sin syn på hur principerna för en ny skattereform bör se ut. Svenskt Näringsliv var dock snabba med att invända ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Några skattefrågor att beakta vid omstrukturering av välfärdsföretag

Förslaget om begränsning av vinster i välfärdsföretag är snart på var persons läppar. Det har gått upp för många att det värde som den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Överväganden kring förslaget till nya 3:12-regler

Dammet börjar nu lägga sig kring det förslag till nya regler för beskattning av utdelning och kapitalvinst hos ägare till fåmansaktiebolag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredningen om vinster i välfärden – några första skattefrågor

Utredningen om begränsning av vinster i välfärden presenterades igår. Denna utredning saknar i grunden koppling till skatter. Förslagen i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höga skatter för svenska entreprenörer

Entreprenörskapsutredningen presenterade den 17 oktober sina förslag för att förbättra och utveckla innovations- och entreprenörsklimatet i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av varor och tjänster i den digitala ekonomin

Det mest intressanta seminariet på årets skattekongress, International Fiscal Association, var Taxing the digital economy. Där redovisades ...

Läs artikeln