<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Läs artikeln

SNS summerar nya företagsbeskattningen

Förra veckan höll Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) ett seminarium om den nya företagsbeskattning som träder i kraft 1 januari ...

Läs artikeln
Läs artikeln

SNS-ekonomer föreslår höjda kapitalskatter

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) samlar varje år ett Konjunkturråd som föreslår förändringar av den ekonomiska politiken. SNS ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Det bortglömda generationsskiftet

Allt fler företagare vill generationsskifta inom familjen. Går det inte hotar nedläggning. Det framgår av en rapport som organisationen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internationella skattetrender just nu

OECD kartlägger varje år de viktigaste internationella skatteförändringarna. Utifrån dessa identifierar organisationen, vars syfte är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företrädaransvarets omfattning diskuteras – kan det avskaffas i sin nuvarande form?

Varje dag åläggs en företagare ansvar för sitt aktiebolags skatteskulder. Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, det vill säga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Det är sänkt skatt för pensionärer och satsningar på välfärd i olika former som är huvuddragen i årets ekonomiska budgetproposition. En ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på sparande i företag väntas i höstbudgeten

Vänsterpartiet har i ett pressmeddelande aviserat att man kommit överens med regeringen om att i höstbudgeten lägga fram ett förslag att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Skatteseminarierna har varit fler i årets Almedalen än tidigare. Och bättre! De frågor som främst har diskuterats har varit beskattning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 1

I Almedalen rivstartade Svenskt Näringsliv med seminariet Jakten på talanger – vad betyder marginalskatterna? Budskapet från Johan Fall, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekampen hårdnar inför höstbudgeten

Svenskt Näringsliv sätter press på regeringen genom att föreslå en högsta marginalskatt på arbete på 42 procent. Man vill också höja ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Riksdagens skatteutskott höll i förra veckan en hearing i riksdagshuset kring bolagsskattens och andra skatters betydelse för företags ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

Om regeringen lägger in sitt förslag om nya 3:12-regler i höstbudgeten, kommer allianspartierna då med stöd av Sverigedemokraterna att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

Den nya plattformsbaserade ekonomin, ofta kallad delningsekonomin, står nu inför två utmaningar om företagen ska lyfta till nästa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad politisk osäkerhet kring olika skattefrågor

Under den senaste veckan har de politiska partierna på olika sätt sagt sig vilja stoppa flera av de förslag till höjning av olika skatter ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren även i enmansaktiebolag

Regeringen kommer i höstens budget föreslå att dagens nedsättning av arbetsgivaravgifter för företagare som driver sin verksamhet som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vinster i välfärden – en lägesrapport

PwC höll nyligen ett seminarium med anledning av att remissvaren på den så kallade Reepalu-utredningen om begränsning av vinster i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Några skattefrågor att beakta vid omstrukturering av välfärdsföretag

Förslaget om begränsning av vinster i välfärdsföretag är snart på var persons läppar. Det har gått upp för många att det värde som den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Överväganden kring förslaget till nya 3:12-regler

Dammet börjar nu lägga sig kring det förslag till nya regler för beskattning av utdelning och kapitalvinst hos ägare till fåmansaktiebolag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredningen om vinster i välfärden – några första skattefrågor

Utredningen om begränsning av vinster i välfärden presenterades igår. Denna utredning saknar i grunden koppling till skatter. Förslagen i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Beskattning av varor och tjänster i den digitala ekonomin

Det mest intressanta seminariet på årets skattekongress, International Fiscal Association, var Taxing the digital economy. Där redovisades ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny internationell beskattning ger högre skatterisk

Vid årets skattekongress med International Fiscal Association var det ett seminarium som stack ut. Det var när skattecheferna för en rad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

De starkaste internationella skattetrenderna just nu

Planera för full öppenhet – inget annat! Det var det glasklara budskapet från OECD vid årets skattekonferens med International Fiscal ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Några kompletterande budgetkommentarer från finansministern

Det var inte mycket för företagen i regeringens höstbudget. Detta trots den sedan länge kända krisen i Ericsson och en annalkande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höstens skattefrågor viktiga för företagare som är 55+

Allt fler av oss börjar närma sig 60-70 år. Enligt en rapport från Företagarna som kom förra året räknar mer än var femte företagare att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Spännande skattehöst att vänta

Välkomna tillbaka! Hoppas alla har haft en skön och avkopplande sommar! De stora skattefrågorna har lyst med sin frånvaro under sommaren. I ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Summerat från Almedalen: Skattesystemet utmanas av framtidens entreprenörer

PwC:s skatteseminarier stack ut i Visby under Almedalsveckan. Däremot har det varit tunt med skattenyheter inom politiken. Några ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad händer med entreprenörsskatten?

    "Vad händer med entreprenörsskatten?" är rubriken på den rapport kring 3:12-reglerna som Svenskt Näringsliv presenterade i Almedalen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Salka Börjeson Eynon om entreprenörens risktagande

Salka Börjeson Eynon, Green Hotell i Tällberg, menar att man måste se skillnad på de som äger sitt företag och de som är anställda. Som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

En skattereform för entreprenörskap - vad är mest angeläget för entreprenörerna?

En ny skattereform diskuteras i år av såväl finansministern, partier, fack som arbetsgivarorganisationer. Blir den av får entreprenörer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Entreprenörskap, delningsekonomi och skatt – heta ämnen i Almedalen

Behöver Sveriges skattesystem reformeras för att stimulera och skapa förutsättningar för innovativa och dynamiska tillväxtföretag att växa ...

Läs artikeln
Dela