Läs artikeln

SNS summerar nya företagsbeskattningen

Förra veckan höll Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) ett seminarium om den nya företagsbeskattning som träder i kraft 1 januari ...

Läs artikeln
Läs artikeln

SNS-ekonomer föreslår höjda kapitalskatter

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) samlar varje år ett Konjunkturråd som föreslår förändringar av den ekonomiska politiken. SNS ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Det bortglömda generationsskiftet

Allt fler företagare vill generationsskifta inom familjen. Går det inte hotar nedläggning. Det framgår av en rapport som organisationen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Internationella skattetrender just nu

OECD kartlägger varje år de viktigaste internationella skatteförändringarna. Utifrån dessa identifierar organisationen, vars syfte är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företrädaransvarets omfattning diskuteras – kan det avskaffas i sin nuvarande form?

Varje dag åläggs en företagare ansvar för sitt aktiebolags skatteskulder. Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, det vill säga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om ny företagsbeskattning – många intressen att ta hänsyn till

Regeringen aviserade i höstbudgeten att den skulle lägga fram förslag till en ny aktiebolagsbeskattning senast efter årsskiftet. Förslaget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på företag och kapital i årets höstbudget

Det är sänkt skatt för pensionärer och satsningar på välfärd i olika former som är huvuddragen i årets ekonomiska budgetproposition. En ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höjd skatt på sparande i företag väntas i höstbudgeten

Vänsterpartiet har i ett pressmeddelande aviserat att man kommit överens med regeringen om att i höstbudgeten lägga fram ett förslag att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Höstens skattefrågor

Just nu råder lugnet före stormen. I vart fall på ytan. På Finansdepartementet arbetar regeringen intensivt med sin ekonomiska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 2

Skatteseminarierna har varit fler i årets Almedalen än tidigare. Och bättre! De frågor som främst har diskuterats har varit beskattning av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatt i Almedalen – del 1

I Almedalen rivstartade Svenskt Näringsliv med seminariet Jakten på talanger – vad betyder marginalskatterna? Budskapet från Johan Fall, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattekampen hårdnar inför höstbudgeten

Svenskt Näringsliv sätter press på regeringen genom att föreslå en högsta marginalskatt på arbete på 42 procent. Man vill också höja ...

Läs artikeln