Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Hanna Nilsson

Hanna Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm. Innan anställningen på PwC arbetade Hanna med nationell och internationell företagsbeskattning på koncernskatteavdelningen och moderbolagets ekonomiavdelning på huvudkontoret för en svensk multinationell koncern.
010-212 62 86
Hanna Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC in Stockholm. Before coming to work for PwC, Hanna was employed by a Swedish multinational group, working with national and international corporate taxation at the group tax department and the parent company’s finance department at head office.
+46 10 212 62 86

hanna.nilsson@se.pwc.com

Fortsatt avdragsrätt för valutakursförluster på koncerninterna fordringar

Av Hanna Nilsson, 14 juni 2016

PwC-skatteradgivning-asset-management.pngHögsta förvaltningsdomstolen ansåg i en dom från februari i år att en valutakursförlust på koncerninterna fordringar ska ingå i kapitalvinstberäkningen på fordringarna, vilket innebär att avdrag inte medges för valutakursförlusten. I det aktuella fallet skulle avdrag dock medges med stöd av EU-rätten. Skatteverket anser att domen inte påverkar verkets tidigare ställningstagande att avdrag ska medges för valutakursförluster på koncerninterna fordringar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Avdrag medges för valutakursförluster på koncerninterna fordringar men inte på näringsbetingade andelar

Av Hanna Nilsson, 17 februari 2016

PwC-skatteradgivning-Line-Graph-1-solid_0005_orangeHögsta förvaltningsdomstolen anser att avdrag för valutakursförluster på koncerninterna fordringar kan medges i vissa fall. Domstolen har samtidigt, efter att ha inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen, funnit att avdrag inte ska medges för valutakursförluster på näringsbetingade andelar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

BEPS – substans, samordning och transparens

Av Hanna Nilsson, 27 januari 2016

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0005_orangeBase Erosion and Profit Shifting (BEPS) är mycket mer än bara 15 actions. Istället kan BEPS med fördel sammanfattas med orden substans, samordning och transparens.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

5 snabba frågor om det senaste inom BEPS

Av Hanna Nilsson, 18 november 2015

5_snabba_frgor_om_BEPS_Hanna_Nilsson

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) är ett hett ämne på skatteområdet just nu som många företag kommer att påverkas av på ett eller annat sätt. Lyssna till Hanna Nilsson, skatterådgivare på PwC när hon beskriver vad BEPS är och vad det innebär.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

EU-domstolen anser att nekat avdrag för valutakursförlust på näringsbetingade andelar inte strider mot EU-rätten

Av Hanna Nilsson, 10 juni 2015

PwC-skatteradgivning-asset-managementHögsta förvaltningsdomstolen har inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen avseende avdrag för valutakursförlust på näringsbetingade andelar. EU-domstolen meddelade idag förhandsavgörandet och anser att den svenska lagstiftningen enligt vilken avdrag inte medges för valutakursförluster på näringsbetingade andelar inte kan anses inskränka etableringsfriheten.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ingen koncernbidragsrätt vid upplösning genom likvidation

Av Hanna Nilsson, 13 juni 2014

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0005_orangeSkatteverket har i ett ställningstagande ansett att rätt till avdrag för koncernbidrag inte föreligger för det beskattningsår givare eller mottagare av koncernbidrag upplöses genom likvidation.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Högsta förvaltningsdomstolen inhämtar förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om valutakursförlust och vilandeförklarar ett annat

Av Hanna Nilsson, 7 februari 2014

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroonHögsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål avseende valutakursförlust på näringsbetingade andelar. Domstolen har även beslutat att vilandeförklara ett mål om valutakursförluster på koncerninterna fordringar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Högsta förvaltningsdomstolen överväger inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen avseende avdrag för valutakursförlust

Av Hanna Nilsson, 9 december 2013

PwC-skatteradgivning-financial-reportingEn oenig Skatterättsnämnd fann i förhandsbesked i mars 2013 att en valutakursförlust som uppkommer vid ett svenskt aktiebolags avyttring av näringsbetingade andelar inte får dras av. Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har tagit fram ett förslag till begäran om förhandsavgörande av EU-domstolen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.