Läs artikeln

Skattebefrielse för biodrivmedel

EU-kommissionen har godkänt en förlängning av den svenska skattebefrielsen av biodrivmedel. För biogas som drivmedel gäller beslutet till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Budgetpropositionen – Energi-, miljö- och andra punktskatter

I budgetpropositionen återfinns tidigare förslag om bland annat skatter på drivmedel, nedsättningen av koldioxidskatt för industrin, samt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya skatteförslag för bland annat drivmedel, nedsättning av koldioxidskatt för industri och egenproducerad el

Regeringen publicerade nyligen en lagrådsremiss om punktskatter. Lagrådsremissen innehåller de förslag regeringen tänker lägga i höstens ...

Läs artikeln
Läs artikeln

EU-parlamentet har antagit nya regler om biobränslen

Gränser för hur mycket biobränsle som får tillverkas av odlade grödor och omställning till alternativa källor som avfall, restprodukter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bevakar skatteförslagen i vårpropositionen – Förslag på förändringar inom energi- och miljöskatteområdet

Regeringen följer nu upp sina förslag i höstbudgeten med nya förslag. Bland annat föreslås höjd effektskatt för kärnkraft samt höjd skatt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förändringar på energiskatteområdet inför budgetpropositionen

Inför höstens budgetproposition för 2016 har regeringen presenterat förslag på förändringar inom energiskatteområdet. De flesta förslagen ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen går inte vidare med förslaget om att upphäva skattebefrielsen för vindkraftsproducerad el

Dagens regler om befrielse för energiskatt för vindkraftsel som produceras för eget bruk lämnas oförändrade i budgetpropositionen. Detta ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslag gällande miljö och andra punktskatter i budgetpropositionen

I budgetpropositionen för 2015 föreslår regeringen ett antal reformer vad gäller punktskatter på energi och miljö samt skatter på fordon. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kommande justeringar i förslaget om skattereduktionen för mikroproduktion av el

Regeringen har i ett pressmeddelande meddelat att de kommer att föreslå justeringar i förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el är på gång

Regeringen har i proposition 2013/14:151 föreslagit en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Skattereduktionens storlek ska ...

Läs artikeln