Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Fredrik Benson

Fredrik Benson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-212 54 65
Fredrik Benson works with tax-related issues at PwC’s office in Stockholm, dealing with tax issues relating to owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 54 65

fredrik.benson@pwc.com

Exitbeskattningen – regeringen säger nej

Av Fredrik Benson, 26 mars 2018

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0003_rose.pngFörslaget om införande av en exitbeskattning vid avflyttning från Sverige har sedan det presenterades mötts av stark kritik i både debattartiklar och nu senast av remissinstanserna. För ett par veckor sedan framgick i media att regeringen avsåg backa från delar av förslaget. Idag skriver finansministern på Di debatt att man skrotar förslaget i sin helhet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefusk

Av Fredrik Benson, 12 december 2017

Regeringen presenterar ytterligare åtgärder mot skattefuskIdag höll finansminister Magdalena Andersson en pressträff om regeringens utökade åtgärder för att bekämpa skattefusk och skatteundandragande. De presenterade förslagen kommer bland annat efter avslöjanden i den så kallade Paradisläckan.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Personbeskattning

Dela artikeln:

Beloppsspärren – förslag på ändring i budgetpropositionen

Av Fredrik Benson, 14 oktober 2016

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngI höstens budgetproposition har regeringen lämnat ett förslag gällande beräkningen av beloppsspärren vid förvärv av aktier genom till exempel nyemission. Syftet med förändringen är att minska den administrativa bördan för företag och underlätta affärsmässiga förvärv av innovationsföretag.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Fåmansföretag

Dela artikeln:

Inga större företagsskattefrågor i höstbudgeten

Av Fredrik Benson, 20 september 2016

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.png”Sverige ska vara ett land i arbete och sammanhållning, i jämlikhet och hållbar utveckling.” Satsningar på miljö, välfärd, jobb samt immigrationsfrågor får betecknas som huvuddragen i årets höstbudget. Trenden med högre skatt på arbete fortsätter.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Moms, tull och punktskatter, Personbeskattning, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Beslut om skatterevision – vad bör företaget tänka på?

Av Fredrik Benson, 19 september 2016

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngÅrligen genomför Skatteverket ett antal skatterevisioner hos olika företag. Blir ditt företag föremål för revision, gäller det att inte gripas av panik utan se till att all dokumentation kring företagets bokföring är i god ordning inför revisionen. Här ger vi ett antal råd om hur du som företagare förbereder dig om Skatteverket meddelat att man ska genomföra en skatterevision.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Statens inkomst från stämpelskatten på rekordnivåer

Av Fredrik Benson, 1 september 2016

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orange.pngStämpelskatter, avgifter som förvärvare av fastigheter betalar till staten, har ökat kraftigt och väntas i år nå en rekordnivå på 11,2 miljarder kronor. Ett av skälen är det ökade värdet på fastighetsbeståndet i Sverige de senaste åren.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Regeringen presenterar åtgärdsprogram mot skatteflykt

Av Fredrik Benson, 28 april 2016

PwC-skatteradgivning-Money-solid_0002_burgundy.pngRegeringen presenterade idag sin promemoria med 10 åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande och penningtvätt. Åtgärderna föreslås bland annat mot bakgrund av att skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för Sverige och andra länder och det drar undan resurser från den gemensamma välfärden.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dela artikeln:

Lönebaserat utrymme och fyraprocentsregeln - en första ”pusselbit”

Av Fredrik Benson, 25 september 2014

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundySkatterättsnämnden har under sommaren kommit med ett förhandsbesked där man prövat hur kravet på ett ägande av minst fyra procent av kapitalet i ett fåmansföretag ska bedömas. Detta när ett aktiebolag har olika aktieslag med olika rösträtt och rätt till utdelning.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Otillåten dubbelbestraffning att påföra skattetillägg vid beskattning av förbjudet lån

Av Fredrik Benson, 28 mars 2014

PwC-skatteradgivning-banking-and-capital-marketsKammarrätten i Jönköping har i en nyligen avgjord dom gällande beskattning av förbjudet lån kommit till slutsatsen att det påförda skattetillägget ska undanröjas.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Skatteverkets större insatser 2014

Av Fredrik Benson, 20 februari 2014

PwC-skatteradgivning-talentSkatteverket höll den 19 februari ett seminarium om vad de särskilt kommer att granska under år 2014. I år satsas extra på att stävja fel och fusk på företagsområdet. Andra områden som Skatteverket lyfter fram är bland annat internationell skatteflykt, grov ekonomisk brottslighet samt rot- och rutavdraget.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.