Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Erik Nordfeldt

Erik Nordfeldt arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattning med inriktning mot större företag och då med särskild tyngdpunkt på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 44 63
erik.nordfeldt@se.pwc.com

Utrangeringsavdrag för byggnad nekas

Av Erik Nordfeldt, 29 april 2015

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundyI ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden konstateras att fastighetsägare inte kan räkna med utrangeringsavdrag om delar av den gamla byggnaden behålls.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skatterättsnämndens förhandsbesked om underprisöverlåtelser har överklagats

Av Erik Nordfeldt, 17 februari 2014

PwC-skatteradgivning-School-solid_0005_orangeSkatterättsnämndens förhandsbesked, som vi redogjorde för i Tax matters den 11 februari, har överklagats av sökandebolagen till Högsta förvaltningsdomstolen. En inte alltför djärv gissning är att sökandebolagen vill att förhandsbeskedet ska ändras och att transaktionerna ska anses uppfylla kriterierna för underprisöverlåtelser.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Skatterättsnämnden underkände underprisöverlåtelser

Av Erik Nordfeldt, 11 februari 2014

PwC-skatteradgivning-School-solid_0005_orangeEtt stort antal överlåtelser av fastigheter i ett sammanhang och till underpris har ansetts som byten. Beskattningen har skett utifrån fastigheternas marknadsvärden.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ett avstyckat mark- och vattenområde kunde överlåtas utan uttagsbeskattning

Av Erik Nordfeldt, 27 januari 2014

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0005_orangeSkatterättsnämnden har nyligen lämnat ett förhandsbesked där en avstyckad del av en fastighet ansågs utgöra en verksamhetsgren. Den avstyckade delen kunde därför överlåtas till underpris, det vill säga till ett pris understigande marknadsvärdet, utan att någon skattepliktig vinst realiserades trots att det saknades koncernbidragsrätt från säljaren till köparen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.