Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Daniel Glückman och Johan Ericsson

Daniel Glückman och Johan Ericsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Daniel är skatterådgivare med specialisering inom den finansiella sektorn och Johan är redovisningsexpert.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Johan: +46 10 213 30 37, johan.m.ericsson@pwc.com
Daniel Glückman and Johan Ericsson works at PwC's office in Stockholm. Daniel works with international corporate taxation focused on the financial sector and Johan works as a accounting expert.
Daniel: +46 10 212 91 77, daniel.gluckman@pwc.com
Johan: +46 10 213 30 37, johan.m.ericsson@pwc.com

Särskilda skatteregler för finansiell leasing

Av Daniel Glückman och Johan Ericsson, 15 augusti 2017

Särskilda skatteregler för finansiell leasingSom vi berättat om i tidigare Tax matters-artikel den 20 juni 2017 har regeringen skickat ut en omfattande promemoria om ändrade skatteregler i företagssektorn på remiss. Promemorian innehåller bland annat förslag på särskilda skatteregler för finansiell leasing som skulle innebära stora förändringar jämfört med den nuvarande hanteringen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.