Läs artikeln

3:12-förslaget – nu har remissvaren kommit

Remisstiden för 3:12-förslaget om ändrade skatteregler för fåmansföretag gick ut den 10 februari. Här har vi sammanfattat några av de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 – förslag till nya regler

Idag presenterade den så kallade 3:12-utredningen sina förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretag. Sammanfattningsvis kan sägas ...

Läs artikeln