Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Anna-Sara Lindström och Fredrik Flyrén

Anna-Sara Lindström och Fredrik Flyrén arbetar på PwC:s kontor i Göteborg respektive Sundsvall. Anna-Sara arbetar med internationell individbeskattning, socialförsäkringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor. Fredrik arbetar med nationella och internationella skattefrågor.
Anna-Sara: 010-213 14 25, anna-sara.lindstroem@pwc.com
Fredrik: 010-212 88 13, fredrik.flyren@pwc.com
Anna-Sara Lindström and Fredrik Flyrén works at PwC’s office in Gothenburg and Sundsvall. Anna-Sara works with international personal taxation, issues related to social insurance and other employer issues. Fredrik works with national and international tax issues.
Anna-Sara: +46 10 213 14 25, anna-sara.lindstroem@pwc.com
Fredrik: +46 10 212 88 13, fredrik.flyren@pwc.com

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – när börjar detta gälla och vilka konsekvenser kan det bli?

Av Anna-Sara Lindström och Fredrik Flyrén, 30 augusti 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngI avgörandet från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i juni 2017, gjorde HFD bedömningen att en lagändring beträffande det inkomstskatterättsliga begreppet näringsverksamhet inte har påverkat hur styrelsearvoden ska beskattas. Effekten är att styrelsearvode som huvudregel ska beskattas som inkomst av tjänst. Avgörandet har lett till att Skatteverket ändrat sitt ställningstagande på området. Vi redogör nedan för Skatteverkets ändrade tillämpning och vad konsekvenserna kan bli om det utbetalande företaget inte anpassar sig.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.