Läs artikeln

Styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst – vad händer med pensionen?

Vi har tidigare skrivit om Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD) som fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked om att ...

Läs artikeln
Dela