Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Anders Månsson och Björn Ahnqvist

Anders Månsson och Björn Ahnqvist arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Halmstad. Båda har mångårig erfarenhet av att driva skatteprocesser i domstol.
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Björn: 010-212 62 21, bjoern.ahnqvist@pwc.com
Anders Månsson and Björn Ahnqvist works at PwC’s office in Kristianstad and Halmstad and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners. Both have many years of experience in running tax dispute in court.
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Björn: +46 10 212 62 21, bjoern.ahnqvist@pwc.com

Frias från skyldighet att betala skatt – döms för skattebrott!

Av Anders Månsson och Björn Ahnqvist, 15 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Capitol-solid_0001_maroon.pngI en dom som vunnit laga kraft slog kammarrätten fast att en företagare inte skulle betala skatt på provisionsutbetalningar till ett spanskt bolag. Två år senare dömdes företagaren för skattebrott av både hovrätten och Högsta domstolen avseende den skatt som kammarrätten befriat honom från att betala.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.