Läs artikeln

Ny hantering av importmoms – så påverkas importörerna i praktiken

Som vi tidigare har skrivit om så flyttas importmomsen över till Skatteverket från Tullverket från och med den 1 januari 2015. Nu har det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen utökad avdragsrätt för privat pensionssparande för tjänstledig

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden medges utökad avdragsrätt för pensionssparande endast personer som helt saknar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Uppdatering kring OECD och BEPS

Det har hänt en hel del under sommaren på OECD- och BEPS-fronten. Här redovisar vi för huvuddelen av utvecklingen samt vad som kommer under ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur skyddas ett lands skattebas samtidigt som rörligheten över gränserna bejakas?

Det pågår parallellt många diskussioner om hur bolag och privatpersoner ska beskattas nationellt och internationellt. Aspekterna är många. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lägre elskatt för tjänstesektorn?

Regeringen har tillsatt en utredning som ska undersöka möjligheten att förbättra konkurrenssituationen för tjänste- och serviceföretag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Direktpension påverkar inte skatten på pensionsförsäkringen

Högsta Förvaltningsdomstolen har i en dom den 23 maj 2014 meddelat att en pensionsförsäkring ska anses som en pensionsförsäkring även om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatt - en hållbarhetsfråga?

Trycket ökar på att företag ska bli mer öppna kring vilka skatter de betalar, både i Sverige och utomlands. Skatter har blivit en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Norges skatteblogg lanserad!

Nu lanserar PwC Norge - Norges skatteblogg - med nyheter om skatter och affärsjuridik. Bloggens författare är fyra advokater som heter Lene ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncernbidragsspärrat underskott redovisat i fel deklarationsruta medför inte skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat i en nyligen meddelad dom att koncernbidragsspärrat underskott som enbart redovisats i fel ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur företag verksamma inom digitala sektorn och/eller säljer via Internet kan påverkas av BEPS – inbjudan till webseminarium

OECD publicerade nyligen ett policydokument gällande skattefrågor som specifikt gäller företag verksamma inom den digitala sektorn ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteavtal och skatteflyktsregler - nytt inom BEPS

BEPS står för Base Erosion and Profit Shifting. Under hösten 2013 har BEPS internationellt sett varit det mest omdiskuterade projektet på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

När uppnår vi jämn könsfördelning?

I Dagens Industri idag den 7 mars framgår det tydligt att de svenska börsbolagen endast har ökat antalet kvinnliga styrelseledamöter med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Importmoms ska redovisas till Skatteverket från och med 2015

Från och med den 1 januari 2015 genomförs förenklingar vid hanteringen av importmoms. När den som är registrerad för moms importerar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Behöver vi ändra vårt sätt att se på Global Mobility?

Världen förändras allt snabbare och en bidragande orsak är globaliseringen. Det ställer nya krav på bland annat arbetsgivares förmåga att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

PwC bidrar till den akademiska debatten i skattefrågor

I senaste numret av Skattenytt bidrar Fredrik Ohlsson med en artikel om ränteavdragen och huruvida dessa är förenliga med EU-rätten, ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nordic Capital får rätt mot Skatteverket

Kammarrätten i Stockholm går emot Skatteverket och förvaltningsrätten och menar att utredningen i målet inte ger stöd för Skatteverkets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förbättrade möjligheter för företag att finansiera avgiftsbestämda pensionsplaner

Skatterättsnämndens förhandsbesked från den 26 november innebär klart förbättrade förutsättningar och möjligheter för företag att framöver ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Möjligheter till lägre arbetsgivaravgifter för företag som bedriver forskning och utveckling

Riksdagen har fattat beslut om sänkta arbetsgivaravgifter för bolag med anställda som arbetar med forskning och utveckling. Reglerna, som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Personal utomlands - vad ingår i underlaget för arbetsgivaravgifterna?

Kammarätten har i en dom nyligen fastslagit att svenska arbetsgivaravgifter ska betalas på den faktiska utländska inkomsten och inte på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vad är BEPS?

Till följd av OECD:s så kallade BEPS-projekt organiserar PwC en serie av web-baserade seminarier där erkända experter går igenom den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stämpelskattefrihet vid så kallat transportköp bekräftas av tingsrätten

Kammarkollegiet hade ingen framgång med sin tolkning av villkoren kring transportköp. Transaktionerna som hade genomförts överensstämde med ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya sätt att ta hand om medarbetare som arbetar utomlands

För att nå framgång och för att behålla sina talanger är det än mer viktigt för företag idag att hantera frågeställningarna kring ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattefrågor för medarbetare utomlands

Human Resource (HR) avdelningar implementerar ofta globala policies som reglerar de praktiska utmaningarna för företaget och de anställda ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteförslagen i budgetpropositionen

Regeringen lämnade budgetpropositionen för år 2014 till riksdagen den 18 september. De stora dragen i skatteförslagen har redan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nu ska deklarationen för företag skickas in tidigare

Genom den nya skatteförfarandelagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 infördes nya tidpunkter för inlämnande av inkomstdeklaration, ...

Läs artikeln
Dela