Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Adventskalendern 2017: vad händer inom fastighetsbranschen?

Av Katarina Menzel och Knut Fogelfors, 17 december 2017

Det har varit ett händelserikt skatteår för fastighetsbranschen. Den 1 januari kom bland annat ett nytt fastighetsbegrepp ur momshänseende och i slutet av april kom paketeringsutredningen med sitt förslag. Utöver detta har ytterligare förslag presenterats. Katarina Menzel och Knut Fogelfors, skatterådgivare på PwC, berättar vad status är inför 2018.

Den 30 mars 2017 presenterades den så kallade paketeringsutredningen sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare, vilka föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget innebär bland annat att skattebelastningen vid en paketerad transaktion överensstämmer med en situation där fastigheten säljs direkt – både vad gäller vinstbeskattning och stämpelskatt.

Bara ett par månader efter att paketeringsutredningen kom presenterades ett förslag kring nya skatteregler för företagssektorn som bland annat innehåller ett förslag till begränsning i avdragsrätten för räntekostnader. Även en sänkning av bolagsskatten från 22 till 20 procent presenterades.

När det gäller paketeringsutredningen finns i dagsläget inget formellt uttalande om vad vi har att vänta men när det gäller ränteavdrag finns det ett tydligt uttalande i höstbudgeten att regeringen avser att återkomma med ett skarpt förslag under 2018.

Vi har med andra ord ett lika händelserikt 2018 att se fram emot!

Trevlig tredje advent!

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Katarina Menzel och Knut Fogelfors

Katarina Menzel och Knut Fogelfors
Katarina Menzel och Knut Fogelfors arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattning och är särskilt inriktade på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
Katarina: 010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Knut: 010-213 33 96, knut.fogelfors@pwc.com
Katarina Menzel and Knut Fogelfors works with corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in tax-related issues for property and construction companies.
Katarina: +46 10 212 47 92, katarina.menzel@pwc.com
Knut: +46 10 213 33 96, knut.fogelfors@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.