<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 fokusområden för ett styrelsearbete i världsklass

TM_illis_dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till företagets framgång och skapar värde för ägarna? Lena Hasselborn, styrelsecoach på PwC ger tips på hur du kan göra skillnad i styrelserummet.

I den populära bloggserien, Rätt sätt i styrelsearbete, delar Lena med sig av sina bästa råd kring hur du kan bidra till en framgångsrik styrelse. I det här inlägget har vi sammanfattat hela serien så att du får ett helhetsperspektiv över vad som krävs för ett styrelsearbete i världsklass.

Ha en aktiv styrelse

I de flesta större företag finns det oftast en aktiv, professionell styrelse men för mindre bolag är det inte ovanligt att man har en ”pappersstyrelse” som enbart syftar till att uppfylla aktiebolagslagens formella krav.  En följd av detta brukar vara att få formella styrelsemöten hålls. Istället sker diskussioner och beslut gällande både lednings- och styrelsefrågor på ledningsgruppsmöten. Detta gör att de renodlade styrelsefrågorna lätt hamnar i skymundan till förmån för mer brådskande, operativa frågor. 

Men om ett aktivt styrelsearbete utförs på rätt sätt kommer styrelsen att bidra till bolagets framgång genom att bland annat

  • ta sitt fulla ansvar för att kontrollera, leda VD och styra företaget i rätt riktning
  • förbättra beslutsunderlag och tydliggöra beslut
  • bidra med kompetens, branschkunskap och erfarenheter
  • fungera som bollplank för VD
  • bidra med värdefulla kontakter.

Läs hela blogginlägget här

Välj den perfekta styrelsen

Vad är viktigt att tänka på i samband med styrelsens sammansättning? Börja gärna med att fundera på vart bolaget är på väg. En av styrelsens uppgifter är att styra bolaget strategiskt. Vilka kunskaper, egenskaper och erfarenheter behövs för det? Vilka finns idag och vilka behöver styrelsen komplettera med? Bör någon i styrelsen bytas ut?

Här är några tips:

  • En bra storlek för mindre bolag är 3-5 ledamöter, för medelstora och större bolag är det vanligare med 5-10 ledamöter.
  • Det är bra om ledamöterna har en mix av kunskaper, egenskaper och erfarenheter som tillsammans ger en ändamålsenlig helhet.
  • Eftersträva gärna en jämn könsfördelning, åldersfördelning och en bra balans mellan ägare och externa ledamöter.
  • Välj bara ledamöter som kan avsätta tillräckligt med tid för styrelsearbetet.
  • Det är viktigt att välja ledamöter som delar bolagets förhållningssätt om etik och moral och som har förmågan att se till företagets bästa vid varje beslutstillfälle.

Läs hela blogginlägget

Läs på om rollen som styrelseledamot

Styrelsen har ett stort ansvar men det betyder inte att styrelsen ska göra allt. När styrelsen delegerar uppgifter ska de löpande följa upp att dessa åtaganden hanteras på ett tillfredsställande sätt. Jag tycker att det är lämpligt att dela in styrelsens huvudsakliga uppgifter i tre olika roller – kontrollera, leda (genom VD) och styra. Om man förenklar kan man säga att kontrollera handlar om dåtid, leda nutid och styra om framtid. Styrelsen har även ansvaret att informera och att säkerställa att informationsgivningen både internt och externt är tillförlitlig.

Läs hela blogginlägget

Skapa ett effektivt och strukturerat styrelsearbete

En styrelseundersökning som PwC genomförde 2017 visar att prioritering av styrelsearbete är ett av de områden som ledamöterna anser vara mest angeläget att utveckla. Tiden i och utanför styrelserummet är begränsad och därför gäller det att välja vilka områden som styrelsen ska fokusera på under året och vilka områden som ska prioriteras bort. En tumregel kan vara att försöka lägga ¾ av tiden på framåtriktade frågor, men självklart kan behovet variera beroende på företagets situation.

Läs hela blogginlägget >>

Vill du veta mer om hur vi coachar styrelser till framgång?
Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Följ med på Kunskapsdagen 2022

Drygt 2 000 hade anmält sig till Kunskapsdagen 2022 som sändes torsdagen den 24 november. Utifrån temat “Utveckla, förvalta och bygga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ta kontroll över ditt företags IT-säkerhet

De senaste tre åren har vart fjärde företag råkat ut för cyberattacker som kostat dem minst en miljon dollar. Det visar en global ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utmaningar med stora överskott i små pensionsstiftelser - tänk på det här

Många små pensionsstiftelser i Sverige har skapat en överkonsolidering, det vill säga att tillgångarna i stiftelserna kraftigt överstiger ...

Läs artikeln