4 fokusområden för ett styrelsearbete i världsklass

TM_illis_dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till företagets framgång och skapar värde för ägarna? Lena Hasselborn, styrelsecoach på PwC ger tips på hur du kan göra skillnad i styrelserummet.

I den populära bloggserien, Rätt sätt i styrelsearbete, delar Lena med sig av sina bästa råd kring hur du kan bidra till en framgångsrik styrelse. I det här inlägget har vi sammanfattat hela serien så att du får ett helhetsperspektiv över vad som krävs för ett styrelsearbete i världsklass.

Ha en aktiv styrelse

I de flesta större företag finns det oftast en aktiv, professionell styrelse men för mindre bolag är det inte ovanligt att man har en ”pappersstyrelse” som enbart syftar till att uppfylla aktiebolagslagens formella krav.  En följd av detta brukar vara att få formella styrelsemöten hålls. Istället sker diskussioner och beslut gällande både lednings- och styrelsefrågor på ledningsgruppsmöten. Detta gör att de renodlade styrelsefrågorna lätt hamnar i skymundan till förmån för mer brådskande, operativa frågor. 

Men om ett aktivt styrelsearbete utförs på rätt sätt kommer styrelsen att bidra till bolagets framgång genom att bland annat

  • ta sitt fulla ansvar för att kontrollera, leda VD och styra företaget i rätt riktning
  • förbättra beslutsunderlag och tydliggöra beslut
  • bidra med kompetens, branschkunskap och erfarenheter
  • fungera som bollplank för VD
  • bidra med värdefulla kontakter.

Läs hela blogginlägget här

Välj den perfekta styrelsen

Vad är viktigt att tänka på i samband med styrelsens sammansättning? Börja gärna med att fundera på vart bolaget är på väg. En av styrelsens uppgifter är att styra bolaget strategiskt. Vilka kunskaper, egenskaper och erfarenheter behövs för det? Vilka finns idag och vilka behöver styrelsen komplettera med? Bör någon i styrelsen bytas ut?

Här är några tips:

  • En bra storlek för mindre bolag är 3-5 ledamöter, för medelstora och större bolag är det vanligare med 5-10 ledamöter.
  • Det är bra om ledamöterna har en mix av kunskaper, egenskaper och erfarenheter som tillsammans ger en ändamålsenlig helhet.
  • Eftersträva gärna en jämn könsfördelning, åldersfördelning och en bra balans mellan ägare och externa ledamöter.
  • Välj bara ledamöter som kan avsätta tillräckligt med tid för styrelsearbetet.
  • Det är viktigt att välja ledamöter som delar bolagets förhållningssätt om etik och moral och som har förmågan att se till företagets bästa vid varje beslutstillfälle.

Läs hela blogginlägget

Seminarietips! Anmäl dig till vårt seminarium om styrelsearbete (Stockholm)

Läs på om rollen som styrelseledamot

Styrelsen har ett stort ansvar men det betyder inte att styrelsen ska göra allt. När styrelsen delegerar uppgifter ska de löpande följa upp att dessa åtaganden hanteras på ett tillfredsställande sätt. Jag tycker att det är lämpligt att dela in styrelsens huvudsakliga uppgifter i tre olika roller – kontrollera, leda (genom VD) och styra. Om man förenklar kan man säga att kontrollera handlar om dåtid, leda nutid och styra om framtid. Styrelsen har även ansvaret att informera och att säkerställa att informationsgivningen både internt och externt är tillförlitlig.

Läs hela blogginlägget

Skapa ett effektivt och strukturerat styrelsearbete

En styrelseundersökning som PwC genomförde 2017 visar att prioritering av styrelsearbete är ett av de områden som ledamöterna anser vara mest angeläget att utveckla. Tiden i och utanför styrelserummet är begränsad och därför gäller det att välja vilka områden som styrelsen ska fokusera på under året och vilka områden som ska prioriteras bort. En tumregel kan vara att försöka lägga ¾ av tiden på framåtriktade frågor, men självklart kan behovet variera beroende på företagets situation.

Läs hela blogginlägget >>

Få ett skarpare strategiskt fokus med hjälp av Styrelsecoaching

Vad innebär tjänsten Styrelsecoaching?
Genom en fem timmar lång workshop där vi kombinerar utbildning med konkreta övningar hjälper vi er att skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete. Exempel på övningar är att ta fram en årsplan för styrelsearbetet eller att göra en mindre riskanalys. Innehållet anpassas utifrån era behov vilket vi stämmer av innan workshopen genom en onlinebaserad styrelseutvärdering.
Vill du veta mer om styrelsecoaching?
Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Kista som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagsstämma på distans - går det?

Många aktiebolag funderar nu på hur de ska lyckas genomföra sina inplanerade  bolagsstämmor i spåren av covid-19. Går det till exempel att ...

Läs artikeln