<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

6 nycklar till ökad försäljning

‹ Tillbaka till artiklarna

Brukar du säga att du inte är en säljare? Tänk om – jag vill hävda att alla faktiskt kan sälja. Här får du sex nycklar till ökad tillväxt i ditt företag. 

”Den som springer mest, vinner mest”, är en slogan som ofta används inom idrotten. Oavsett om du är entreprenör, säljare eller företagsledare är mitt tips att fundera kring frågan: ”Hur mycket springer jag och mitt företag? I PwC´s undersökning Företagarens vardag från 2014 svarar 80 procent av de tillfrågade småföretagarna att de har planer på att expandera verksamheten. Ett företag som växer har lättare att attrahera talanger och växa ännu mer – därför är det så viktigt att du verkligen har ett säljfokus i ditt företag.

Säljare måste tänka nytt

Men vad är egentligen sälj? Jo, idag fungerar vi annorlunda än vi gjorde bara för tio år sedan. Vi är reklamtrötta och ser igenom en alltför tydlig säljstrategi. Många av oss förbereder våra köp på internet. Det här gör att du som säljare måste tänka annorlunda än tidigare. Kunden vet redan vem du är och vad du är bra på innan ni får kontakt. Hon eller han har redan ställt ditt varumärke i relation till dina konkurrenters. Eftersom kunden gör research innan du får chansen att prata med honom eller henne är det viktigare än någonsin att fokusera på att göra bra saker som står sig i konkurrensen. Att leverera rätt vara eller tjänst till rätt pris vid rätt tillfälle. Tillväxt når du när du när du gör fler affärer med befintliga kunder och fler affärer med nya kunder. Nöjda kunder köper mer och rekommenderar dessutom en bra leverantörer till andra.

Tips! Förstå din position i branschen med en nyckeltalsanalys

Men alla kan inte sälja! Eller?

Trots att säljklimatet har förändrats säger många företagare ”jag är ingen säljare!” Kanske för att de har en skev bild av vad sälj är. Jag vill tvärtom hävda att alla är säljare, vi är bara olika bra på att ta fram förmågan. Vi har olika erfarenheter av att sälja, vi tycker olika mycket om det och vi gör på olika sätt. Men en sak har framgångsrika företagare gemensamt; de som säljer mest hör till gruppen som ”springer mest”. De verkar lyckas utifrån det klassiska uttrycket ”The more I practice the luckier I get”, det vill säga ”ju mer jag tränar desto mer tur har jag”. Där hittar du en annan nyckel till att sälja mer: De viktigaste säljegenskaperna är att vara ihärdig, uthållig och verkligen vilja lyckas.

Vi säljer på olika sätt

Någon har myntat uttrycket ”kultur slår strategi”. Tillväxt och välmående är beroende av att det finns en god kultur i ditt företag, men i lika hög grad behöver du struktur för att lyckas. En struktur för att bland annat förstå; Vem är min kund? Hur når jag henne eller honom bäst? Har jag ett relevant erbjudande till min kund? Om du gör detta bra och dessutom kan få dig själv och din personal att anamma en aktiv säljkultur, går det inte att misslyckas. Ni bli ostoppbara, omöjliga att slå!

6 nycklar till att sälja mer

  • Arbeta långsiktigt – att sälja tar ofta tid. Bygg relation och lyssna så du vet när kunden tänker köpa.
  • Tydliggör ditt erbjudande, klargör vad som särskiljer dig från dina konkurrenter.
  • Analysera vilken kundtyp som är ideal för dig och leta ”tvillingkunder” till denna kundkategori. Då slipper du lägga tid på kunder som du kanske ändå inte vill ha eller som med större sannolikhet inte väljer dig som leverantör.
  • Stärk säljkulturen inom företaget, den bör genomsyra allt som görs. Behöver du stöd, ta hjälp av en säljkonsult för att komma igång.
  • Avsätt regelbundet egen tid för säljaktiviteter.
  • Följ upp – utan uppföljning av aktiviteter rinner de ofta ut i sanden.

 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Att leda när företaget växer

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ändrad lagstiftning om avstämning vid korttidsstöd - det här gäller

Det statliga stödet för korttidsarbete har gjort det möjligt för flera svenska företag att driva sina verksamheter vidare under ...

Läs artikeln