<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så kan Agenda 2030 ge nya affärsmöjligheter

‹ Tillbaka till artiklarna

Agenda 2030 FN.jpgDet är inte bara stora internationella organisationer och företag som aktivt kan stödja Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Du som företagare kan vara med och bidra och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter. Här listar jag tre saker du kan göra för att integrera Agenda 2030 i din verksamhet.

FN:s 17 globala mål har antagits av 193 länder och sätter idag agendan för världens hållbara utveckling. Den gäller för länder och överstatliga organisationer, men Agenda 2030 ger också företag och ideella organisationer ett tydligt uppdrag att stödja hållbar utveckling.

Fler och fler stora företag kommunicerar idag tydligt kring hur de agerar för att stödja agenda 2030. IKEA och Ericsson är exempel på det, och H&M har precis gått ut med sin nya strategi som bland annat innebär att företaget år 2030 ska vara 100 procent cirkulärt och förnyelsebart. Det innebär tydligt agerande för uppfyllnad av de globala målen att Bekämpa klimatförändringar (mål 13), Rent vatten och sanitet (mål 6), Hållbar energi för alla (mål 7) och Hållbar konsumtion och produktion (mål 12).

Agenda 2030 – en möjlighet för entreprenörer!

För regeringar, internationella organisationer och större företag börjar målen bli etablerade, men för mindre företag och organisationer är agendan fortfarande ny och ofta okänd. Här finns tillfälle för proaktiva entreprenörer att skapa möjligheter för företaget!

Läs också: Hållbart entreprenörskap – så går du från ord till handling

Det måste inte handla om att göra någonting nytt, det kan vara att fortsätta med det ni redan gör. Kunskapen om målen och vetskapen om hur ni bidrar till den globala utvecklingen kommer hjälpa er att utveckla verksamheten. Genom att som företagare göra det tydligare för sig själv och för omvärlden att verksamheten bidrar till Agenda 2030 kan nya möjligheter uppstå.

Mål 17 handlar till exempel om partnerskap för att uppnå målen. Genom att tydligt kommunicera hur vi bidrar till ett visst mål, kan nya kontakter och samarbeten skapas. Dessa samarbeten kan i sin tur ge nya affärsmöjligheter genom utveckling av varor och tjänster eller tillgång till nya marknader. Ett bra exempel på detta är Östgötautmaningen där åtta företag arbetar där tillsammans för ett fosilfritt Östergötland. De vittnar om att samarbetet skapar möjligheter för dem att utveckla sina affärer.

3 tips – så skapar du nya affärsmöjligheter för ditt företag med hjälp av Agenda 2030:

  • Titta på de globala målen (www.globalamalen.se). Vilka mål bidrar din verksamhet till redan idag och vilka mål har den lättast att bidra till?
  • Prioritera de mål som ditt företag har störst affärsnytta av att arbeta med. På så sätt integrerar du den globala agendan i företagets strategi. Genom att fokusera på affärsnyttan, får ni bäst förutsättningar att lyckas.
  • Tydliggör på vilket sätt verksamheten bidrar och kommunicera det, på hemsida, i sociala medier och i annan kommunikation med kunder och omvärlden. Var sedan öppen och lyhörd för inviter om samarbeten, och arbeta vidare med att utforma strategin.

De globala målen kommer påverka agendan för regeringar och större företag, och därmed marknadsförutsättningarna för mindre företag. Det kommer se olika ut på olika marknader, och därmed vara avgörande i olika stor utsträckning, men jag är övertygad om att ett öppet och kreativt angreppssätt kan ge nya tillfällen till bra affärer. Agenda 2030 är ett redskap att använda sig av för att navigera i en värld där globala megatrender och förändring kan skapa osäkerhet även på lokala marknader.

Läs också: Mäta effekten av hållbarhetsarbete – så funkar det


Jag är intresserad och nyfiken på hur du som företagare tänker kring arbetet med de globala målen och vi på PwC kan hjälpa till med rådgivning. Kontakta gärna mig för samtal och möten.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Kontakt: 010-213 28 20, daniel.stattin@pwc.com

Lämna en kommentar