Regeringen: Extra finansiering till företagare kan behövas

‹ Tillbaka till artiklarna

Kvinna_gra_bakgrund

En stor del av svenska företagare är äldre – nu tillsätter regeringen en utredare som ska titta på om statliga finansieringsinsatser riktade till små och medelstora företag behövs, bland annat för att klara generationsskiften.

En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande finansieringsinsatser riktade till små och medelstora företag. I direktiven nämns att en stor andel av svenska företagare är äldre och att särskilda behov därför kan finnas. Utredaren ska lämna förslag på hur dagens finansieringsinsatser kan bli mer effektiva och ändåmålsenliga samt vid behov lämna förslag på förändringar av insatsernas inriktning och utformning och, om så bedöms lämpligt, även på strukturella förändringar som är nödvändiga för förslagens genomförande.

Uppdraget ska fokusera på kartläggning av utbud och efterfrågan på finansiering till nya, små och medelstora företag. Eventuella finansieringsgap ska analyseras och behov av marknadskompletterande finansieringsinsatser specificeras.

Utredaren ska:

  • Kartlägga utbud och efterfrågan av finansiering för nya, små och medelstora företag samt förändringar under de senaste åren.

  • Analysera hur väl de statliga finansieringsinsatserna möter de finansieringsbehov som den privata marknaden inte tillgodoser.

  • Analysera ramvillkorens betydelse för företagens möjligheter att få finansiering, särskilt med beaktande av förändringar som genomförts de senaste åren.

  • Kartlägga instrument och metoder för riskdelning och samverkan mellan offentligt och privat kapital.

Om utredaren kommer till slutsatsen att nya insatser eller förändringar av befintliga insatser för att stödja finansieringen av nya, små och medelstora företag är motiverade, ska utredaren föreslå hur de ska utformas.

I direktiven pekas särskilt på att en stor andel av svenska företagare är äldre. ”Det kan därför finnas anledning att studera denna grupp, till exempel med avseende på om befintliga finansieringsinsatser möter de behov som finns vid generationsskifte.”

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2015.

Kommentar

De statliga finansieringsinsatserna ska åter utredas. Det är inte genom olika skatteincitament eller privat kapitalbildning som finansieringsmöjligheter ska ökas och bli mer ändamålsenliga, utan det är i första hand genom lån och bidrag som effektiviteten ska ökas.

Intressant är dock att utredaren ska titta på finansieringsbehov i samband med generationsskifte, något som är helt nytt i svensk näringspolitik, så vitt jag vet.

Här kan du läsa hela direktivet

Läs mer om skatt på bloggen Tax matters: 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Företagarfrågor för framtiden - CEO Survey har svaren

Hur är det egentligen ställt med framtidstron bland företagsledare i Sverige och omvärlden? För tjugotredje året i rad presenterar PwC nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stockholm rankad som drömstad för startups

Stockholm är en attraktiv stad för startups. Det visar PwC:s globala undersökning PwC Startup Survey där hela 100 procent av de tillfrågade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vilka momsregler gäller för gamers, youtubers och influencers?

Som gamer, youtuber eller influencer får du kanske sponsring, donationer eller “gratisprodukter”. Om gåvorna kommer med krav på en ...

Läs artikeln