Öka värdet på ditt företag – så gör du

‹ Tillbaka till artiklarna

par-lager

Att öka värdet på ditt företag är viktigt, framförallt om du någon gång ska sälja. Ett sätt är att se över företagets formaliahandlingar – här beskriver jag varför det är viktigt. 

Du som driver företag måste såklart prioritera den löpande verksamheten. Kanske upplever du liksom många andra att du inte har tid med långsiktig planering, som att se över formaliahandlingar (exempelvis aktiebok, aktiebrev och bolagsordningen). Mitt råd är ändå att du tar dig den tiden, det är nämligen vanligt att externa intressenter som Skatteverket, banken samt viktiga kunder och leverantörer vill ta del av bolagets formaliahandlingar. Risken för oklarheter och onödiga konflikter minskar om handlingarna avspeglar de verkliga förhållandena i bolaget. Om du ska sälja ditt företag låter köparen ofta granska denna typ av handlingar. Brister kan sänka värdet på ditt företag eller i värsta fall leda till att köparen drar sig ur affären. Det kan vara försent att vidta åtgärder när du väl står inför att sälja, om du däremot gör översynen i god till kan det mesta rättas till.

I en serie på tre delar kommer jag här på Företagarbloggen att gå igenom varför du ska se över aktieboken, aktiebreven och bolagsordningen. Först ut är aktieboken.

Ägarhistoriken anges i aktieboken

Styrelsen i ett aktiebolag är skyldig att föra aktiebok där det bland annat ska framgå vem som äger aktierna i bolaget. Aktieboken ligger till grund för aktieägarnas rättigheter och en aktieägare får inte rösta på bolagsstämman utan att vara införd i aktieboken. För din del är aktieboken en oerhört viktig handling – vem som helst har nämligen rätt att ta del av den. Dina intressenter kan av olika skäl vilja kontrollera ägarförhållandena. En presumtiv köpare kan vilja säkerställa att du verkligen är den som äger företaget. Skatteverket kan vilja kontrollera att ägarförändringar har skett vid de tidpunkter och i den ordning som du har angett i din privata inkomstdeklaration. Tänk på att hela ägarhistoriken ska framgå av aktieboken. Det kan vara svårt att rekonstruera varje transaktion i efterhand, när lång tid har gått efter exempelvis ett generationsskifte eller någon annan ägarförändring. Ta därför för vana att omedelbart föra in alla ägarförändringar i aktieboken.

Aktiebrev – därför måste du hålla reda på dem!

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz works at PwC’s office in Jönköping with issues relating to company law.
+46 10 212 52 30

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Presentkort – så gör du med momsen!

Momsreglerna för presentkort eller vouchers är beroende av vilka rättigheter som presentkortet/vouchern ger innehavaren. Här förklarar vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 vanliga frågor kring räkenskapsår

Vad ska man tänka på när man väljer räkenskapsår? Går det att förlänga eller förkorta och när måste inkomstdeklarationen lämnas in? Anders ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tjänstebil och bilförmån – så funkar det

Tjänstebilarna som rullar på vägarna blir fler och fler men vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån? Här reder ...

Läs artikeln