Mäta effekten av hållbarhetsarbete – så funkar det

kvinna-man-pa-bank.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

kvinna-man-pa-bank.jpg

Allt fler svenska företag jobbar med hållbarhet i sina affärsplaner. Men nya sätt att arbeta kräver också nya mätmetoder. Så här kan du mäta vilken effekt ert hållbarhetsarbete har.

Svenska företag har historiskt och traditionellt sett varit bra på hållbarhetsfrågor, framför allt miljöaspekten. Nu börjar också allt fler jobba med aspekter som sociala frågor, klimatpåverkan och hållbara skattestrategier. Hållbarhet är inte vilken affärsfråga som helst, men man kan hantera den mer affärsmässigt än många gör i dag. Att förstå hur man infogar hållbarhet i affärsplaner och verksamhet är ett komplext ämne, även för mindre företag. När man skrapar lite på ytan på företag som jobbar aktivt med hållbarhet ser man ofta att hållbarhetsarbetet finns där, men det är inte en integrerad del av affärens kärna eller arkitektur. För att lyckas gräva djupare i den egna affärsmodellen krävs att du börjar mäta effekten av hållbarhetsarbetet på nya sätt.

Därför är det viktigt att mäta hållbarhetsarbetet

En aspekt som är oerhört viktig för att du ska kunna integrera hållbarhet i affärsarkiteturen är att använda metoder för att mäta effekterna av hållbarhetsarbetet i ett större perspektiv. Och varför är det viktigt att mäta? Jo, det är vanligtvis inte förrän man börjar mäta på nya sätt som man på djupet förstår varför hållbarhetsarbetet är så viktigt, för samhället men också för företagets affär. Det är viktigt att börja tala om de verkliga kostnaderna för produkter eller tjänster. Med andra ord även den kommersiella nyttan, parallelllt med samhällsnyttan.

Läs också: Hållbarhet – så lyckas framgångsrika företag

Vilken produktionsmetod är mest lönsam?

Ett traditionellt sätt att mäta avkastning är att se på produktionskostnader rakt av, och därför har det varit lönsamt att hitta så billig arbetskraft och så billiga insatsvaror som möjligt. Ju större skillnad mellan produktionskostnad och pris till köparen – desto högre avkastning. Men med ett större, mer ansvarstagande perspektiv som inkluderar frågor som miljö, klimat, sociala frågor och skatt kan man inte bara se titta på avkastning för företaget, utan man tar också hänsyn till kostnader för miljöförstöring, för arbetarnas hälsa, för fabrikers klimatavtryck och så vidare. Det är viktigt att mäta effekter, inte bara för det egna företaget, utan för samhället i stort. När man smälter samman dessa aspekter i affärsmodellen är det inte alls säkert att den produktionsmetod man trodde var mest lönsam, är det. Man tar helt enkelt hänsyn till den verkliga och långsiktiga kostnaden, istället för kortsiktiga lösningar som ger mer pengar i fickan för stunden. Det är inte säkert att man kortsiktigt kan ta hänsyn till dessa samhällskostnader, men ju fler aktörer som åtminstone börja tänka och kommunicera detta, kommer prissättningen förändras, och företag som har en mer positiv nettoeffekt för samhället att bli belönade och därmed lönsamma.

Läs också: 4 trender inom hållbar affärsutveckling

TIMM – en metod att mäta påverkan

En sätt att mäta effekter ur ett hållbarhetsperspektiv är att arbeta med metodiken TIMM (Total Impact Measurement and Management) I den metodiken lägger vi ihop en organisations eller ett företags totala påverkan uppdelat på finansiell påverkan, påverkan via skatt, miljöpåverkan och social påverkan. Det kan handla om att titta på hur arbetare, lokalsamhälle och miljö påverkas av en färg som används i kläder. Eller hur ditt företag kan vara vinstdrivande samtidigt som ni tar ansvar för att betala ut rimliga löner, även i låglöneländer. För att göra detta blandar vi ett antal olika verktyg och beräkningsmodeller som miljöresultaträkning, SROI (Social Return on Investments) och TTC (Total Tax Contribution). Här får du tillgång till nyckeltal som inte bara rör den egna verksamheten, en aspekt som är oerhört viktig för att kunna göra hållbarhet till en del av affärsarkitekturen.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktieägaravtal – så undviker ni onödiga konflikter

Är du delägare i ett aktiebolag? Då är det viktigt att ni som ägare tillsammans tar ställning till hur företaget ska styras och ägas och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

De här 8 teknologierna kommer transformera er organisation

Teknologin utvecklas i rasande fart och allt fler företagsledare inser att digitalisering spelar en nyckelroll i företagets övergripande ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så lyckas du som världsförbättrande entreprenör

Vi ser allt fler växande företag med en tydlig vilja att lösa utmaningar i världen genom sina affärsidéer. Men vad krävs av ett företag för ...

Läs artikeln