<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hållbart entreprenörskap – så går du från ord till handling

‹ Tillbaka till artiklarna

Hållbart entreprenörskap.jpgVad innebär hållbart entreprenörskap? På den frågan finns nog lika många svar som det finns entreprenörer. Det viktigaste är att du vet vad det betyder för dig och din verksamhet. Här hjälper jag dig att i tre steg tydliggöra vad hållbart entreprenörskap betyder för just dig och hur du går från ord till handling.

Med entreprenörskap menar jag här att du utvecklar ett företag. Du kan vara ägare eller anställd, men du är garanterat engagerad för att driva företaget framåt. Hållbart entreprenörskap innebär då att du som entreprenör driver företaget på ett sådant sätt att det ska kunna fortsätta leva under lång tid framåt.

Hållbarhet som begrepp kan definieras av Brundtlandkommissionens formulering från 1987 – ”en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

För företag används ofta begreppet CSR, Corporate Social Responsability. Förenklat – företag tar ansvar för sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer så att verksamheten är en del av en hållbar utveckling för världen.

Läs också: Mäta effekten av hållbarhetsarbete – så funkar det

Drivkrafter och hinder för hållbart företagande

Tillväxtverket genomför var tredje år en omfattande undersökning bland 16 000 svenska företag – Företagens villkor och verklighet. Den senaste undersökningen visar att mer än hälften av bolagen bedriver någon slags hållbarhetsarbete.

Drivkrafter för hållbarhetsarbete bland mindre företag är ofta personligt engagemang och en vilja att minska sin miljöpåverkan. De affärsmässiga drivkrafterna ökar med bolagens storlek. Medelstora bolag upplever i större utsträckning än små bolag ett tryck från intressenter, exempelvis kunder, när det gäller hållbarhet.

De hinder för hållbart företagande som svenska företagare upplever är främst brist på metoder och stöd, brist på förståelsen av affärsnyttan och att hållbarhetsarbetet verkar kostsamt. Jag tror att de flesta företagare vill agera på ett ansvarsfullt sätt, men det kan vara svårt att vara tydlig kring vad det innebär för mig som företagare och min verksamhet. Då blir kopplingen till affärsnyttan med ett hållbarhetsarbete inte heller tydlig.

Vill du bedriva ett hållbart entreprenörskap?

Här är tre steg du kan ta för att tydliggöra hur du blir en mer hållbar entreprenör:

  1. Börja med att fundera på vad som har störst påverkan på din verksamhet. Det kan vara väder och vind, skatter och annan politik, köpbeteenden eller trender. Vad påverkar dig mest? Välj 3-5 områden som du tycker är viktigast.
  2. Fundera sedan på vilken kommersiell påverkan dessa områden har på ditt företag. Vilken affärsnytta skulle det ge om du arbetade mer aktivt med frågan? Det kan handla om en trend som kan ge dig nya affärsmöjligheter, en åtgärd för miljön som också sparar kostnader, eller kanske någonting du gör som ger dig positiv uppmärksamhet och ett starkare varumärke.
  3. Dags att gå från ord till handling – håll det enkelt! Bestäm dig för en sak per viktigt område som du kan göra från och med idag. Vad ska du göra? Hur ska du göra för att få det gjort? Sätt lite press på dig själv. Sätt en tidplan och bestäm (beroende på vad det är du ska göra) – när ska det vara klart eller när ska det vara en rutin?

Med hjälp av dessa tre steg tror jag att du kan få en tydligare bild av vad hållbart entreprenörskap innebär för dig och hur du ska applicera det i din dagliga verksamhet. Det blir också en bra grund och utgångspunkt för nästa steg i ditt hållbarhetsarbete.

Funderar du på att börja arbeta med dessa frågor eller vill få tips och råd hur du kan komma vidare? Vi på PwC hjälper entreprenörer att komma igång, utveckla och kvalitetssäkra sitt hållbarhetsarbete. Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Kontakt: 010-213 28 20, daniel.stattin@pwc.com

Lämna en kommentar