Bli franchisegivare – vad är fördelarna?

Franchisegivare fördelar ‹ Tillbaka till artiklarna

Franchisegivare fördelarHar du skapat ett framgångsrikt affärskoncept och funderar på att expandera verksamheten med hjälp av franchising? Här listar vi fördelarna med att bli franchisegivare och tar samtidigt upp några utmaningar du kan ställas inför.

Självklart krävs det inte bara en bra affärsidé för att överväga alternativet att växa med hjälp av franchise. Ditt koncept behöver hålla på lång sikt, ha ett tydligt marknadsbehov och en rimlig konkurrenssituation. När detta är analyserat och fastställt kan du börja överväga om franchise är rätt väg att gå för ditt företag. För att hjälpa dig en bit på vägen i ditt beslut har vi listat fördelar och några utmaningar som det innebär att vara franchisegivare.

Läs också: 5 viktiga frågor om franchise

Fördelar för franchisegivare: 

 • Allt eftersom verksamheten växer kan du skapa stordriftsfördelar gentemot leverantörer och övriga intressenter. Samtidigt kan du med hjälp av kapitalet som kommer in via franchiseavgiften från tagaren få en hävstång kring ditt koncept och på så sätt få bättre utväxling av din verksamhet.
 • Du får möjlighet att sätta ramverket runt franchiseavtalet, villkoren, policys, avgifter, med mera.
 • Du slipper ansvar som annars följer med en expansion på annan ort, exempelvis arbetsgivaransvar och hyresavtal.
 • Det blir enklare att snabbt expandera till fler orter då det stora ansvaret delegeras till tagarna på respektive ort.
 • Du får tillgång till den lokala franchisetagarens kunskaper om de lokala förhållandena samt personens lokala nätverk.
 • Dedikerade franchisetagare har ett egenintresse i att affärerna drivs framgångsrikt. Genom möjligheten att aktivt samarbeta kring affärsutvecklingsarbetet kan man ta tillvara på givarens och tagarens kompetenser och erfarenheter, och på så sätt få bättre möjligheter att driva affärerna framgångsrikt.
 • Du slipper den finansiella risken - att ett enskilt franchisebolag belastar de andra bolagen vid dåliga resultat eller höga kostnader.
 • Går det bra blir franchiseavgifterna en säker intäktskälla framåt.

Möjliga utmaningar för franchisegivare:

 • Du måste släppa en del av kontrollen (beroende på hur franchiseavtalet är skrivet). Det är tagaren som driver affärerna och har det slutliga ansvaret för den lokala verksamheten.
 • Om bolagen skulle bli väldigt lönsamma tappar du en del av den potentiella avkastningen och en del av löneunderlagen till gränsbeloppet för utdelningar inom ramen för 3:12-reglerna.
Läs också: 3:12-reglerna - vad är det som gäller?
 • Att vara franchisegivare kan innebära andra utmaningar och arbetsuppgifter än det som kanske var anledningen till att du startade bolaget från första början. Det blir fler personer inblandade som kan ha åsikter och krav. Mer arbete med frågor som ledarskap, affärsstrategi och formalia, särskilt i uppstartsfasen. Det krävs hårt arbete innan allt detta sitter. Fundera över vad du som entreprenör brinner för och vill hålla på med.
Vill du diskutera vidare? Jag kommer vara på Franchisetorget i Östersund den 21 november och i Stockholm den 23 november. Hoppas vi ses där! 
Daniel Tjärnström

Daniel Tjärnström

Daniel Tjärnström arbetar på PwC med försäljning och affärsutveckling i Norrland. Tel: 070-345 48 97

Lämna en kommentar