<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Därför satsar fler företag på hållbarhetsarbete

Hållbarhet-1 ‹ Tillbaka till artiklarna

Hållbarhet-1Är hållbarhetsarbete bara något för stora eller börsnoterade bolag? Svaret på frågan är självklart – nej! Här får du veta hur svenska medelstora företag ser på hållbarhetsarbete och varför detta område prioriteras av allt fler verksamheter.

Hållbarhet är ett ord på mångas läppar i både svenskt och internationellt näringsliv. PwC:s globala undersökning CEO Survey visar att hållbarhetsfrågor klättrar på listan över saker VD:ar oroar sig över.

Men är hållbarhet bara någonting vi bara pratar om, eller är det frågor som i större utsträckning faktiskt blir kritiska verksamhetsfrågor – saker vi arbetar med?

Och hur ser det ut bland svenska företag? För att ta reda på det har PwC genomfört en stor undersökning där vi intervjuat drygt 400 personer inom företag, kommuner och ideella organisationer.

Detta visar PwC:s hållbarhetsundersökning bland svenska företag

Svaren vi fått visar att hållbarhetsarbetet idag är en realitet bland svenska företag och de ser framför sig att frågorna kommer öka i betydelse. 56 procent av de mindre företagen i undersökningen instämmer i påståendet att hållbarhetsarbetet är högt prioriterat. 54 procent säger att det finns ett helhetstänk inom företaget kring frågorna och 52 har tydliga mål med sitt hållbarhetsarbete.

”Genom sina målsättningar tydliggör svenska organisationer att hållbarhet idag är en strategisk fråga. En klar majoritet (83%) svarar att de har strategiska hållbarhetsmål.”

Drivkraften för detta är framförallt ökat intresse och ökade förväntningar från kunder, följt av medarbetare och ägare. 75 procent av de mindre företagen upplever ett ökat intresse för frågorna.

Ett sätt att utveckla hållbarhetsarbetet kan vara samverkan med andra aktörer. Här svarar 77 procent av de mindre företagen att de är ganska eller mycket positiva till samverkan med andra för att främja sitt hållbarhetsarbete.

    Ladda ner vår hållbarhetsrapport här >>    Varför satsar allt fler företag på hållbarhetsarbete?

Det har pratats hållbarhet länge inom svenskt näringsliv. Idag ser vi att det inte längre bara är prat, utan att det faktiskt påverkar verksamheten och att hållbarhet idag är en strategisk fråga. Kunder ställer i större utsträckning krav på ett ansvarsfullt och hållbart agerande.

I en värld av ständig förändring är förmågan att möta förväntningar från kunder och omvärld avgörande för att vara framgångsrik på längre sikt. Därför är det viktigt med en hållbar affärsstrategi.

I det korta perspektivet innebär en utveckling av den hållbara affärsstrategin i regel effektivisering, riskhantering och ett stärkt varumärke vilket i sin tur ofta ger ökad lönsamhet, nya affärsmöjligheter och stärkta intäktsströmmar.

I det längre perspektivet kan arbetet handla om att värna förtroende för branschen eller näringslivet i stort, vilket kan vara avgörande för den långsiktiga framgången för företaget.

Läs också:

Artikel i Aktuell Hållbarhet, 26 juni 2018
Ljumt intresse för hållbarhet hos externa investerare, Dagens industri 26 juni 2018
Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin arbetar på PwC i Stockholm med rådgivning kring hållbar affärsutveckling för entreprenörer i små och medelstora företag.

Kontakt: 010-213 28 20, daniel.stattin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Globala utmaningar – så blir konsekvenserna om ingen gör något

Åtta år till midnatt? Vad behöver företag och andra aktörer i samhället göra för att lösa de stora samhällsutmaningarna, och vad händer om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Välkommen till PwC i Almedalen!

Tillsammans skapar vi framtidens näringsliv och samhälle. Ta del av våra framtidsspaningar i Almedalen. Här finner du vårt ...

Läs artikeln