Sök på Företagarbloggen
Företagarbloggen

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Arvode för styrelseuppdrag beskattas som tjänst

Styrelsearvode beskattas som tjänst.jpgHar du styrelseuppdrag som du idag fakturerar via eget bolag? Då kommer ditt styrelsearvode framöver att beskattas som tjänst. Och företaget som betalar ut styrelsearvodet bli skyldigt att betala arbetsgivaravgifter.

Högsta Domstolen (HFD) fastställde den 20 juni 2017 Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvode är inkomst av tjänst, eftersom uppdraget som styrelseledamot är personligt och det enligt aktiebolagslagen (2005:551) bara kan innehas av en fysisk person.

Hur har det sett ut tidigare?

Skatteverket har i ett ställningstagande från 2009 ansett att om det fortlöpande finns minst tre styrelseuppdrag bör styrelsearbete kunna utgöra inkomst av näringsverksamhet, under förutsättning att uppdragen inte är hänförliga till eget eller av närstående ägda bolag. Detta ställningstagande har gjort att många styrelseledamöter fakturerat sina styrelsearvoden via egna bolag.

Vad innebär domen?

Vår tolkning av HFD:s dom är att det inte längre går att fakturera styrelsearvode genom ett eget bolag, utom i vissa väldigt speciella fall. Utbetalningar av styrelsearvoden som görs från och med nu bör istället betalas ut som tjänst och utgöra underlag för arbetsgivaravgifter. Det återstår att se hur Skatteverket väljer att agera vad gäller redan fakturerade styrelsearvoden.

Vem påverkas av domen?

Personer som har styrelseuppdrag och har fakturerat styrelsearvodet via eget bolag eller enskild firma, samt företag som betalar ut styrelsearvoden.

link

Intresseområde: Äga, Lön och personal, Skatt och regelverk

Dela artikeln:

Anna-Sara Lindström och Malin Andersson

Anna-Sara Lindström och Malin Andersson
Anna-Sara Lindström och Malin Andersson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Anna-Sara arbetar med internationell individbeskattning, socialförsäkringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor. Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar.
Anna-Sara: 010-213 14 25, anna-sara.lindstroem@pwc.com
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Anna-Sara Lindström and Malin Andersson works at PwC’s office in Gothenburg. Anna-Sara works with international personal taxation, issues related to social insurance and other employer issues. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments.
Anna-Sara: +46 10 213 14 25, anna-sara.lindstroem@pwc.com
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com

 

Missa inga blogginlägg!

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen