Vem ska finansiera civilsamhället?

av Johan Sverker, 6 juli 2017

Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för demokrati, öppenhet och fri debatt. Men hur ska ideella organisationer finansieras utan att förlora sin självständighet?

Under seminariet Staten, kapitalet eller medborgaren – vem ska finansiera civilsamhället? presenterades rapporten med samma namn som tagits fram av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och PwC.

Rapporten visar att en mycket stor andel av allmänheten, tre av fyra personer, har ett högt förtroende för ideella organisationer i allmänhet. Gåvor från hushållen till insamlingsorganisationer översteg 2015 för första gången 8 miljarder kronor. Givandet ökar stadigt men utgör bara knappt 6 procent av den ideella sektorns finansiering. Men vi lägger fortfarande tre gånger så mycket pengar på glass, godis och sötsaker som på gåvor till ideella organisationer.

Ladda ner rapporten "Vem finansierar civilsamhället?"

Efter presentationen tog en panel plats på scenen för att diskutera frågor som: Hur ser finansieringen av civilsamhället ut idag? Var kommer pengarna ifrån? Hur ser civilsamhället ut och hur utvecklas det med de medel man får till förfogande?

Ansvariga för seminariet:

Johan Sverker, rådgivare ideell sektor, PwC

Charlotte Rydh, generalsekreterare, FRII

Deltagare i panelen:

  • Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)
  • Marika Hjelm Siegwald, kommunikations- och insamlingschef, Stockholms Stadsmission
  • Hanna Kroksson, vice ordförande, LSU
  • Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells AB

Här kan du se en inspelad version av hela seminariet

Läs mer om vårt tema - Effektivisering/tillväxt

Teman: Effektivisering

Dela artikeln:

Johan Sverker

Johan Sverker
Johan Sverker arbetar som rådgivare inom ideell sektor, PwC.
johan.sverker@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer