Så ska vi nå målen i Agenda 2030

av Fredrik Franke, 3 juli 2017

 

 

Hur mäter vi och följer upp FN:s globala hållbarhetsmål? Två år har redan gått. Om 13 år kommer vi att ställas till svars för hur vi agerade och bidrog. Hur ska vi redovisa vad vi har åstadkommit och vad som är kvar att göra?

Läs mer

Tema: Hållbarhet

Så ska vi minska klimatutsläppen

av Anna Elmfeldt, 3 juli 2017

På vårt första seminarium stod miljön och klimatutsläppen i fokus. Vi bjöd in till tre dueller för en dialog om framtidstekniker på energimarknaden. Anna Elmfeldt är ansvarig för PwC:s branschsatsning Energy, Utilities & Mining och är ansvarig för seminariet. Energikällor, framtidens bilval, lagring samt elnät var de aktuella ämnena för duellerna.

Läs mer

Tema: Hållbarhet

Hållbarhet omfattar allt från miljö och kultur till ekonomi och strukturkapital

av Fredrik Franke, 29 juni 2017

Många aktörer har idag ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och CSR-arbetet. Att vara tidigt ute och driva teknikutvecklingen framåt, att samarbeta över gränser samt att leva upp till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2020, för att kunna påverka mer än bara på marginalen.

Läs mer

Tema: Hållbarhet

Vårt program under Almedalen 2017

av Johan Rippe, 2 juni 2017

 

Varmt välkommen till vår sommarträdgård i Almedalen - en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte samt 20 seminarier på fem högaktuella teman.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald, Digitalisering, Hållbarhet, Effektivisering

PwC i Almedalen 2017 - programmet klart inom kort

av Johan Rippe, 28 april 2017

almedalen-2017-mingel.jpg

Just nu planerar vi för fullt för vår medverkan i Almedalen - denna spännande mötesplats för beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor, organisationer, politiker och journalister - alla som är med och bidrar till samhällets utveckling.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald, Digitalisering, Hållbarhet, Effektivisering