Samordning och ledarskap nyckeln till framgång i digitaliseringen av offentlig sektor

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

Den offentliga sektorn i Sverige utvecklas långsammare än den offentliga sektorn i omvärlden när det gäller digitalisering. Åsa Zetterberg, sektionschef SKL, och Njal Roomans, rådgivare och moderator för seminariet, delar med sig av sina intryck efter seminariet där panelen diskuterade vad som bör prioriteras för att skynda på utvecklingen.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Den digitala flygplatsen som nav i städers ekosystem

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

Fredrik Jaresved, vd Airport Stockholm City och Jessica Carragher Wallner, rådgivare digital transformation PwC, sammanfattar seminariet den 5 juli i Almedalen om flygplatsen som navet i städers och regioners ekosystem. Dialogen i panelen utgick från att med människan i centrum skapa en mötesplats för innovation, mobilitet och affärer.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Hur ser skolans ledarskap ut i framtiden?

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

På onsdagen under Almedalsveckan bjöd vi in till en diskussion om det framtida ledarskapet i skolan. Vi lever i en föränderlig värld – hur ska den ledas i framtiden?

Läs mer

Tema: Digitalisering

1177 – Hur går det med implementeringen?

av Karin Magnusson, 5 juli 2017

Regionerna har kommit olika långt med implementeringen av 1177. Otydlig målsättning, incitament och ett tydligt värde anges som orsak. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör SLL, Daniel Persson, affärsutvecklingschef Din doktor och Karin Magnusson, PwC sammanfattar dialogen i panelen i vårt seminarium i Almedalen den 5 juli.

Läs mer

Tema: Digitalisering

En framtidsspaning kring digitaliseringens effekter på skattesystemet

av Jörgen Haglund, 5 juli 2017

Vi vet att det här kommer att vara en utmaning framöver. Vi behöver tydliga regelverk som vi förstår, och det blev ett bra samtal under dagens seminarium, säger Björn Nordgren, skattechef i Norden, General Electric, som var en av paneldeltagarna i PwC:s seminarium i den 5 juli.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Så ska Sverige bli världsbäst på e-hälsa till 2025

av Jan von Zweigbergk, 4 juli 2017

Heidi Stensmyren, Nils-Eric Gustavsson och Jan von Zweigbergk sammanfattar seminariet där resultatet av PwC:s senaste rapport om Artificiell Intelligence inom vården diskuterades.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Vårt program under Almedalen 2017

av Johan Rippe, 2 juni 2017

 

Varmt välkommen till vår sommarträdgård i Almedalen - en mötesplats för dialog och erfarenhetsutbyte samt 20 seminarier på fem högaktuella teman.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald, Digitalisering, Hållbarhet, Effektivisering

PwC i Almedalen 2017 - programmet klart inom kort

av Johan Rippe, 28 april 2017

almedalen-2017-mingel.jpg

Just nu planerar vi för fullt för vår medverkan i Almedalen - denna spännande mötesplats för beslutsfattare i näringsliv och offentlig sektor, organisationer, politiker och journalister - alla som är med och bidrar till samhällets utveckling.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald, Digitalisering, Hållbarhet, Effektivisering