Tonen på toppen – i grunden en etikfråga men också en lönsamhetsfråga

av Magnus Lindahl, 5 juli 2017

Externt seminarium_korruption_DSC_2733-1.jpgVad krävs av en verksamhetsledning för att förebygga mutor och korruption? Handlar det om att upprätta regelverk och följa lagar och myndighetskrav eller att i grunden bygga en etiskt hållbar verksamhetskultur? Det var några frågor som diskuteras i seminariet ”Tonen på toppen – en fråga om etik eller regelefterlevnad?”, som arrangerades av PwC och Tillsammans mot korruption.

I panelen, som modererades av Magnus Lindahl, PwC, deltog Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FNs interngranskning och Riksrevisionsverket, Lars Björklund, Granitanagement och Per Lyrvall, Sverigechef och koncernledning, Stora Enso.

I seminariet diskuteras vilka krafter i en verksamhet som driver risker för mutor och korruption och om en ledning själv kan utgöra en riskfaktor? Vilka krav kan ställas på en ledning att faktiskt förstå var riskerna finns, drivkrafterna bakom, konsekvenserna av sitt eget agerande och var det brister i kontrollerna av riskerna?

Å ena sidan menade panelen att det handlar om en viss typ av risktagande personer och att styrelse och ledning har ett ansvar att dessa personer alls kommer upp på ledningsnivå. Å andra sidan menade Per Lyrvall att risktagande personer behövs på ledningsnivå. Enligt Lars Björklund kan man inte kan tala i termer av ”bra och dåliga personer” i det här sammanhanget.

- Det är att förenkla att säga att det finns rätt ledare och fel ledare. Det handlar väldigt mycket om den miljön och omgivning i form av yttre tryck som gör att i princip vem som helst kan hamna i sammanhang där fernissan av civilsamhället försvinner ganska fort även hos vanliga personer som oss i det här rummet.

Korruption finns inte i svensk lagstiftning

Inga-Britt Ahlenius påpekade att vi har en svaghet i Sverige – nämligen att begreppet korruption (missbruk av förtroende för egen vinning eller andra som står en nära) inte finns i svensk lagstiftning vilket gör att vi inte kan ställa personer ansvariga för förtroendemissbruk. Hon menade också att mångfaldsperspektivet i styrelse och ledning är ett sätt att skydda sig:

- Med en mångfald av perspektiv så kommer det alltid finnas någon som kan reagera.

I grunden en moralfilosofisk fråga

Panelen var enig om att antikorruptionsarbetet i grunden handlar om etik, att förebygga fel värderingar, men att lönsamhet följer på det

En man i publiken refererade till begreppet ”ethical fitness” som handlar om att hela tiden jobba med sin inre etiska kompass – att handla utifrån det man anser vara rätt utan hopp om belöning eller rädsla för straff. Han menade att Dag Hammarsköld var ett mycket bra exempel på en människa som gjorde just det. 

Dela artikeln:

Magnus Lindahl

Magnus Lindahl
Magnus Lindahl arbetar som specialist inom Forensic Services, PwC
0709-29 30 25
magnus.lindahl@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer