Seminarier | PwC i Almedalen 2016

Ta del av våra filmade seminarier från Almedalen

Digitalisering, samverkan och integration stod i fokus under årets Almedalsvecka. Våra 18 seminarier var alla välbesökta och vi vill tacka våra många besökare och panelister som var med och bidrog till intressanta dialoger och diskussioner. Här kan du ta del av hela veckans program. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta någon av våra specialister och ansvariga för respektive seminarium.

Måndag 4 juli

Ett nytt sätt att förstå cyberhotet

Baris Färnman

baris.farnman@se.pwc.com

Kommer marknadshyror kräva social housing – och i så fall till vilket pris?

Lars Tvede Jensen

lars.tvede-jensen@se.pwc.com

Den digitala patienten är här – är vården redo?

Jon Arwidson

jon.arwidson@se.pwc.com

Våra storstäder ur ett globalt perspektiv – hur behåller vi vår konkurrenskraft?

Jessica Carragher Wallner

jessica.carragher.wallner@se.pwc.com

Tisdag 5 juli

En skattereform för entreprenörskap

Hans Peter Larsson

hans.peter.larsson@se.pwc.com

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?

Jörgen Haglund

jorgen.haglund@se.pwc.com

Eleverna i den digitaliserade skolan

Jessica Carragher Wallner

jessica.carragher.wallner@se.pwc.com

Finanssektorn - är den viktig för Sverige?

Sussanne Sundvall

sussanne.sundvall@se.pwc.com

Entreprenadbranschen 2030 - en framtidsvision

Peter Lindstrand

peter.lindstrand@se.pwc.com

Låt oss bygga

Arne Engvall

arne.engvall@se.pwc.com

Onsdag 6 juli

Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar

Peter Hellqvist

peter.hellqvist@se.pwc.com

Nya krafter i rörelse – stora förändringar i de svenska energibolagen

Anna Elmfeldt

anna.elmfeldt@se.pwc.com

Finansiera välfärden i framtiden – klarar vi det?

Susanna Collijn

susanna.collijn@se.pwc.com

Idéburet offentligt partnerskap – ett sätt att skapa framtidens välfärd?

Johan Sverker

johan.sverker@se.pwc.com

Etablera fler snabbare – för bättre integration av nyanlända

Anders Christensson

anders.christensson@se.pwc.com

Torsdag 7 juli

De globala hållbarhetsmålen – så antar näringslivet utmaningen

Fredrik Franke

fredrik.franke@se.pwc.com

e-arkiv – ny tjänst från Statens servicecenter

Anders Christensson

anders.christensson@se.pwc.com

Ett digitaliserat samhälle 2025 – så kan det se ut

Anna Kelly

anna.kelly@se.pwc.com