Samordning och ledarskap nyckeln till framgång i digitaliseringen av offentlig sektor

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

Den offentliga sektorn i Sverige utvecklas långsammare än den offentliga sektorn i omvärlden när det gäller digitalisering. Åsa Zetterberg, sektionschef SKL, och Njal Roomans, rådgivare och moderator för seminariet, delar med sig av sina intryck efter seminariet där panelen diskuterade vad som bör prioriteras för att skynda på utvecklingen.

Att bättre ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger, behovet av ökad kompetens, bättre samordning och central styrning var några områden som panelen lyfte som högt prioriterade. Likaså att bygga en kultur med högt i tak där medarbetare involveras samt att förenkla för kunderna i kontakten med myndigheter.

Seminariet tog sin utgångspunkt i regeringens digitaliseringsstrategi, i Europeiska kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) samt i utvärderingen av de myndigheter som deltar i tävlingen Sveriges modernaste myndighet.

I panelen:

  • Gunilla Dyrhage, enhetschef Arbetsförmedlingen
  • Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten
  • Åsa Zetterberg, sektionschef SKL och medlem i digitaliseringsrådet
  • Anders Christensson, ansvarig för rådgivning till offentlig sektor, PwC
  • Njal Roomans, rådgivare offentlig sektor och moderator för seminariet

Seminarieansvarig:

Jessica Carragher Wallner, rådgivare offentlig sektor, PwC

Läs mer om vårt tema - Effektivisering/tillväxt

 

Teman: Digitalisering

Dela artikeln:

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner
Rådgivare digital transformation, PwC.
0723-530912
jessica.carragher.wallner@se.pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer