Private equity och ägarledda företag efterlyser långsiktiga spelregler

av Peter Hellqvist, 5 juli 2017

Att lämna över ett ägarlett familjeföretag till nästa generation är en utmaning och ett alternativ kan då vara att private equity kommer in och hjälper till. Men vad kan private equity tillföra och vad är utmaningarna i ett sådant upplägg?

Allt färre familjeföretag överlåts idag inom familjen. Istället överlåts många externt där en ny huvudägare kommer in och de aktiva inom familjen behåller en mindre andel. På så sätt kan de som vill kliva av få ut värdet av sina andelar och de som vill vara kvar kan vara det tillsammans med en ny kapital- och kunskapsstark partner.

Vi bjöd in till ett seminarium i ämnet på Hästgatan 9 i Visby. Det blev en intressant diskussion där vikten av bland annat regelverk och förutsägbarhet togs upp – att spelreglerna inte ändras från dag till annan.

Man var överens om att vi behöver tydligare spelregler för private equity och att vi får en större förståelse för vad privateequity kan bidra med till entreprenörsledda bolag. En av sakerna som lyftes var att private equity som ägarform har utvecklats under åren. Idag ser vi mer och mer sektorfonder med större kompetens som kan stötta entreprenörerna och skapa möjligheter genom internationella investeringar.

Deltagare i panelen:

  • Jens Orback, moderator
  • Per Åsling, ordförande Skatteutskottet
  • Elisabeth Thand Ringqvist, ordförande SVCA
  • Mikael Ahlström, grundare Procuritas
  • Patrik Hedelin, grundare av boo.com, eEquity
  • Arne Engvall, revisor och rådgivare, PwC

Seminarieansvarig PwC: Peter Hellqvist, skatterådgivare

Här kan du se en inspelad version av hela seminariet

Läs mer om vårt tema - Effektivisering/tillväxt

Teman: Effektivisering

Dela artikeln:

Peter Hellqvist

Peter Hellqvist
Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

peter.hellqvist@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer