Hur påverkas fastighetsbranschen av skattetsunamin?

av Peter Lindstrand, 5 juli 2017

Nya skatteförslag sköljer över Sverige. Paketeringsutredningen och andra skatteinitiativ har presenterats under våren. Peter Lindstrand och Samir Taha, Aros Bostad, sammanfattar seminarierna där möjliga konsekvenser av förslaget presenterades och diskuterades.

Läs mer

Tema: Effektivisering / tillväxt

Så inkluderar vi ungdomar i näringslivet

av Sleman Fadel, 4 juli 2017


Hur kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle som värdesätter mångfald och olikheter? I Almedalen bjöd vi på PwC in till en diskussion kring näringslivets ansvar i att inkludera ungdomar i svenskt näringsliv.

Läs mer

Tema: Integration och mångfald

Så skapar vi bättre förutsättningar för tillväxtföretag

av Magnus Eriksson, 4 juli 2017


I Almedalen bjöd PwC tillsammans med Entreprenörskapsforum in till ett seminarium för en dialog mellan politiker, företagare och organisationer om hur vi tillsammans ska skapa ett bättre klimat för tillväxtföretag. Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, och Magnus Eriksson, PwC, sammanfattar det viktigaste som kom fram under seminariet.

Läs mer

Tema: Effektivisering / tillväxt

Så ska Sverige bli världsbäst på e-hälsa till 2025

av Jan von Zweigbergk, 4 juli 2017

Heidi Stensmyren, Nils-Eric Gustavsson och Jan von Zweigbergk sammanfattar seminariet där resultatet av PwC:s senaste rapport om Artificiell Intelligence inom vården diskuterades.

Läs mer

Tema: Digitalisering

Cyberhot i finanssektorn ökar

av Carolin Runnquist, 4 juli 2017


Finanssektorn är en utsatt bransch och hotbilden växer snabbt. Sverige har hittills klarat sig relativt bra jämfört med andra länder, men läget kan snabbt förändras. Hur behöver verksamheter inom finansiell sektor arbeta för att hantera och förebygga hot?

Läs mer

Tema: Informationssäkerhet

Integration: Hur ger vi alla tillgång till bostad?

av Said Ashrafi och Karin Magnusson, 3 juli 2017

Nyanlända svenskars bostadsbehov har blivit en central och komplex fråga för den offentliga sektorn. Det handlar inte bara om en bostad, utan även om att komma in i samhället. Hur får vi till en realistisk och varaktig lösning?

Läs mer

Tema: Integration och mångfald

Så ska vi nå målen i Agenda 2030

av Fredrik Franke, 3 juli 2017

 

 

Hur mäter vi och följer upp FN:s globala hållbarhetsmål? Två år har redan gått. Om 13 år kommer vi att ställas till svars för hur vi agerade och bidrog. Hur ska vi redovisa vad vi har åstadkommit och vad som är kvar att göra?

Läs mer

Tema: Hållbarhet

Säkert val 2018 genom Cybersäkerhet och samverkan

av Rolf Rosenvinge, 3 juli 2017

Megatrenderna påverkar i hög grad kravet på säkerhet och det gäller inte minst valet 2018. Erik Wennerström, Richard Oehme och Rolf Rosenvinge sammanfattar vårt seminarium måndagen den 3 juli.

Läs mer

Tema: Informationssäkerhet

Hur stoppar vi den ekonomiska brottsligheten inom välfärden?

av Lena Salomon, 3 juli 2017

Kostnaderna för viktiga välfärdssystem har ökat de senaste åren. En stor del av dessa kostnader utgörs av systematisk och organiserad brottslighet. Hur bekämpar vi denna brottslighet på bästa sätt?

Läs mer

Tema: Effektivisering / tillväxt

Så ska vi minska klimatutsläppen

av Anna Elmfeldt, 3 juli 2017

På vårt första seminarium stod miljön och klimatutsläppen i fokus. Vi bjöd in till tre dueller för en dialog om framtidstekniker på energimarknaden. Anna Elmfeldt är ansvarig för PwC:s branschsatsning Energy, Utilities & Mining och är ansvarig för seminariet. Energikällor, framtidens bilval, lagring samt elnät var de aktuella ämnena för duellerna.

Läs mer

Tema: Hållbarhet