Hur ser skolans ledarskap ut i framtiden?

av Jessica Carragher Wallner, 6 juli 2017

På onsdagen under Almedalsveckan bjöd vi in till en diskussion om det framtida ledarskapet i skolan. Vi lever i en föränderlig värld – hur ska den ledas i framtiden?

En kunnig och engagerad panel med lång erfarenhet inom skolväsendet hade en dialog som visade att det finns många utmaningar för att kunna modernisera och förändra skolan.

Några punkter från diskussionen:

- Stabilitet och tydlighet är en grund som behövs i en framgångsrik skola.

- Skolan är en viktig del i vårt samhällsbygge. För att motverka bristen på lärare behöver vi som är lärare idag bära vår yrkesroll med mer stolthet.

- Ett sätt att modernisera är att ta in fler lärare utanför skolvärlden för att skolan inte ska bli en alltför isolerad värld.

- Vi borde ha mindre fokus på ordet ”skola” och mer på lärande.

Deltagare i panelen:

  • Erica Andrén, Förste vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund. Till vardags rektor på gymnasieskolan i Karlstad.
  • Maria Jarl, Universitetslektor, statsvetare; vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborg universitet. Del av forskning om skärningspunkten mellan skolpolitik och verksamhet. Nyligen varit med och skrivit boken “Att organisera för skolframgång”
  • Helena L’estrade, grundare av Vittra, fd VD för Rektorsakademien, konsult inom ledarskap och förändringsprocesser. Idag rektor/gymnasiechef i Strömstad (800 elever)
  • Ing-Marie Rundwall, fd utbildningsdirektör i Helsingborgs stad, konsult inom organisations och ledningsutveckling med uppdrag att bl.a. coacha chefer och utbilda styrelser.
  • Karin Nygårds, Författare, expertrådgivare och utvecklingslärare vid Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad. Även styrelseledamot i Stadsmissionens skolstyrelse.

Moderator:
Viktor Prytz, rådgivare inom kommunal sektor med fokus på skola och utbildning, PwC

Här kan du se en inspelad version av hela seminariet

Läs mer om vårt tema - Digitalisering

Teman: Digitalisering

Dela artikeln:

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner
Rådgivare digital transformation, PwC.
0723-530912
jessica.carragher.wallner@se.pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer