Hur kan myndighetsfunktioner omlokaliseras?

av Anders "Anton" Christensson, 6 juli 2017

Digitaliseringen går framåt och krav på effektivisering gör att många myndigheter lägger ner sina lokala kontor. Samtidigt visar undersökningar att många medborgare runt om i Sverige vill ha ett personligt möte. Frågan har utretts och ett förslag kring samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner har lämnats till regeringen.

Under Almedalsveckan höll vi på PwC ett seminarium kring förslagen som framkommit i de två utredningar som framtagits av Landsbygdskommittén och Statens servicecenter. Resultatet skulle inte bara innebära fler jobbtillfällen på landsbygden och bättre service till medborgare utan också leda till kostnadsbesparingar.

I seminariet belystes flera perspektiv kopplade till förslagen för samordnig och omlokalisering från storstadsregionerna till andra delar av landet: Var ska gränsen gå mellan den föreslagna serviceorganisationen och modermyndigheterna? Hur ska tjänsterna utvecklas?

Deltagare i panelen:

  • Thomas Pålsson, generaldirektör Statens servicecenter
  • Paul Larsson, chef produktionsavdelningen Pensionsmyndigheten
  • Håkan Svenneling, riksdagsledamot Vänsterpartiet, ledamot Landsbygdskommittén
  • Anders ”Anton” Christensson, ansvarig rådgivning offentlig sektor, PwC

Moderator:

Jessica Carragher Wallner, rådgivare digital transformation


Här kan du se en inspelad version av hela seminariet.

Läs mer om vårt tema - Effektivisering/tillväxt

Teman: Effektivisering

Dela artikeln:

Anders "Anton" Christensson

Anders
Anders "Anton" Christensson, ansvarig statlig sektor PwC
0709 293839
anders.christensson@se.pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer