Peter Hellqvist

Peter Hellqvist arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor rörande bland annat ägarledda företag och deras ägare.
010-212 52 91
Peter Hellqvist works with tax issues at PwC’s office in Stockholm, focusing on matters such as owner-managed companies and their owners.
+46 10 212 52 91

peter.hellqvist@pwc.com
Hitta mig på:

Private equity och ägarledda företag efterlyser långsiktiga spelregler

av Peter Hellqvist, 5 juli 2017

Att lämna över ett ägarlett familjeföretag till nästa generation är en utmaning och ett alternativ kan då vara att private equity kommer in och hjälper till. Men vad kan private equity tillföra och vad är utmaningarna i ett sådant upplägg?

Läs mer

Tema: Effektivisering

Besökaren Soledad Piñero Misa efter seminariet om socialt entreprenörskap

av Peter Hellqvist, 7 juli 2016

 
Läs mer

Socialt entreprenörskap och filantropi – modeller för att lösa samhällsutmaningar

av Peter Hellqvist, 6 juli 2016

Allt fler ägnar sig åt socialt entreprenörskap, att lösa gemensamma samhällsproblem med en affärsidé. Intresset bland framgångsrika entreprenörer att bidra till positiv samhällsutveckling har ökat under senare år.

Läs mer

Så främjas innovativa lösningar på framtidens samhällsutmaningar!

av Peter Hellqvist, 1 juli 2016

shutterstock_309306143.jpgDet svenska samhället står inför en rad utmaningar såsom en åldrande befolkning, miljö- och klimatproblem, ökad segregation och samhällsklyftor. För att möta dessa kommer nya tillvägagångssätt och nya former av finansiering behövas. Här kan filantroper bidra med såväl finansiering, genomförande, innovationer och samhällsengagemang.

Läs mer