Magnus Lindahl

Magnus Lindahl arbetar som specialist inom Forensic Services, PwC
0709-29 30 25
magnus.lindahl@pwc.com
Hitta mig på:

Tonen på toppen – i grunden en etikfråga men också en lönsamhetsfråga

av Magnus Lindahl, 5 juli 2017

Externt seminarium_korruption_DSC_2733-1.jpgVad krävs av en verksamhetsledning för att förebygga mutor och korruption? Handlar det om att upprätta regelverk och följa lagar och myndighetskrav eller att i grunden bygga en etiskt hållbar verksamhetskultur? Det var några frågor som diskuteras i seminariet ”Tonen på toppen – en fråga om etik eller regelefterlevnad?”, som arrangerades av PwC och Tillsammans mot korruption.

Läs mer