Anders "Anton" Christensson

Anders "Anton" Christensson, ansvarig statlig sektor PwC
0709 293839
anders.christensson@se.pwc.com
Hitta mig på:

Hur kan myndighetsfunktioner omlokaliseras?

av Anders "Anton" Christensson, 6 juli 2017

Digitaliseringen går framåt och krav på effektivisering gör att många myndigheter lägger ner sina lokala kontor. Samtidigt visar undersökningar att många medborgare runt om i Sverige vill ha ett personligt möte. Frågan har utretts och ett förslag kring samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner har lämnats till regeringen.

Läs mer

Tema: Effektivisering / tillväxt

Ny tjänst från Statens servicecenter - e-arkiv

av Anders "Anton" Christensson, 7 juli 2016

 

Statens servicecenter etablerades 2012 och har successivt anslutit nya kunder inom lön, ekonomi och e-handel. Parallellt håller en ny tjänst på att utvecklas, e-arkiv, med planerad lansering 2017. E-arkiv kan på sikt påverka både arbetssättet och medarbetarna inom stora delar av statsförvaltningen.

Läs mer

Bättre integration av nyanlända - etablera fler snabbare

av Anders "Anton" Christensson, 6 juli 2016

Integrationen av nyanlända är en av de viktigaste samhällsfrågorna för att inte skapa för stora obalanser i det svenska samhället. Trots insatser – från offentliga organ, enskilda privatpersoner, ideella organisationer som företag – visar statistik att Sverige är dåligt på att få nyanlända i arbete. Det diskuterades på PwC:s seminarium ”Etablera fler snabbare” i Almedalen.

Läs mer

Etablera fler snabbare – för bättre integration av nyanlända

av Anders "Anton" Christensson, 28 juni 2016

Läs mer

Samverkan en nödvändighet för moderna myndigheter

av Anders "Anton" Christensson, 2 juli 2015

Sveriges myndigheter bedriver ett ständigt förändringsarbete i syfte att nå en mer effektiv men samtidigt serviceinriktad statsförvaltning. En väl fungerande statsförvaltning är en grundförutsättning för ett konkurrenskraftigt och rättssäkert samhälle. Vad kännetecknar egentligen en modern myndighet? Den frågan diskuterades i ett av PwC:s seminarier på torsdagen.

Läs mer