1177 – Hur går det med implementeringen?

av Karin Magnusson, 5 juli 2017

Regionerna har kommit olika långt med implementeringen av 1177. Otydlig målsättning, incitament och ett tydligt värde anges som orsak. Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör SLL, Daniel Persson, affärsutvecklingschef Din doktor och Karin Magnusson, PwC sammanfattar dialogen i panelen i vårt seminarium i Almedalen den 5 juli.

Vår nyligen lanserade rapport ”Styrning och användning av de nationella invånartjänsterna 1177” visar att 89% av de svarande anser att det finns en hel del kvar att göra innan 1177 är implementerat fullt ut. Att tjänsterna inte är tillräckligt anpassade till verksamheten anges som en orsak till att implementeringen inte kommit längre.

Läs och ladda ner rapporten ”Styrning och användning av de nationella  invånartjänsterna 1177” 

I panelen:

  • Daniel Persson, affärsutvecklingschef Din doktor
  • Daniel Forslund, innovationslandstingsråd SLL
  • Agneta Granström, chefläkare och IT-strateg i region Gotland
  • Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör SLL

Seminarieansvarig och moderator: Karin Magnusson, rådgivare kommunal sektor, PwC.

Läs mer om PwC:s branschsatsning hälso- och sjukvård 

Här kan du se en inspelad version av hela seminariet

Läs mer om vårt tema - Digitalisering

Teman: Digitalisering

Dela artikeln:

Karin Magnusson

Karin Magnusson
Karin Magnusson arbetar som rådgivare inom kommunal sektor, PwC.
0705-22 25 57
karin.magnusson@pwc.com

Kommentarer