Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillstånd

Av Henrik Lundh Risinggård, 24 maj 2017

Kortare handläggningstider för arbets- och uppehållstillståndMigrationsverket har presenterat en uppdaterad process med syfte att korta handläggningstiderna för ansökningar om arbets- och uppehållstillstånd som lämnas in av certifierade företag. Kompletta ansökningar som lämnats in efter 1 maj 2017 ska handläggas av Migrationsverket inom 10 arbetsdagar gällande förstagångsansökningar samt inom 20 arbetsdagar gällande förlängningar och nya ansökningar för personer som tidigare haft arbetstillstånd.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Av Anders Assarson, 5 maj 2017

PwC-skatteradgivning-Chat-Bubbles-solid_0002_burgundy.pngJobbar du internationellt och vill ha tillgång till vad som händer inom skatteområdet på engelska? Kanske vill du dela informationen med utländska kollegor, personer i ditt globala nätverk eller kunder som påverkas av Sveriges skatteregler. Då kan du följa Tax matters på engelska!

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Av Björn Ahnqvist, 18 april 2017

PwC-skatteradgivning-Ban_orange.pngIdag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Regeringen slår an på den tidigare inslagna linjen om ”Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid”.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Etablering i Sverige – vad behöver jag tänka på?

Av Örjan Berg och Lisa Johannesson, 16 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0005_orange.pngPå grund av att konjunkturläget i Sverige är väldigt gynnsamt just nu ser vi ett ökat intresse för utländska bolag att starta upp verksamhet här. Om du driver företag i ett annat land och funderar på att starta upp verksamhet i Sverige finns det flera olika typer av frågeställningar som du måste ta ställning till och ha kontroll över.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Dessa branscher kontrollerar Skatteverket 2017

Av Nadja Lindberg, 3 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Clipboard-solid_0002_burgundy.pngVarje år meddelar Skatteverket vilka branscher de kommer lägga fokus på för att motverka fel och fusk. Genom att utföra extra kontroller och göra fler revisioner vill man minska risken att skattskyldiga gör fel. Berörs du av Skatteverkets riktade granskningar?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

USA:s skattesystem under förändring

Av Jörgen Haglund, 24 februari 2017

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngSom Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga sänkningar av skatter för både företag och privatpersoner, kombinerat med kraftiga förenklingar av reglerna. Trumps program samt det förslag till skattereform som i juni 2016 presenterades av House Republicans har ökat sannolikheten för en omfattande översyn och förändringar av USA:s nationella skattesystem.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Företagens pensionskostnader ökar när Alecta ändrar sina premiegrunder

Av Karl Värja och Anna Gustring Boman, 16 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Line-Graph-1-solid_0001_maroon.pngFrån och med 1 mars 2017 ändrar Alecta sina premiegrunder vilket innebär att företagens premiekostnader förväntas öka. Med de nya tarifferna ökar kostnaden för avgångs- och ålderspension med 15 procent och inlösen av PRI-skuld ökar med 3 till 5 procent medan kostnaden för familjepension sänks med 6 procent.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Regelbundna besök i Sverige innebär stadigvarande vistelse

Av Anna-Sara Lindström, 8 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroon.pngEnligt ett färskt förhandsbesked medför regelbundet återkommande Sverigebesök med sammanlagt 111 övernattningar per tolvmånadersperiod att stadigvarande vistelse föreligger. Mannen är därför skattskyldig i Sverige för alla inkomster.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Lagrådsremiss innebär stärkt konsumentskydd vid finansiell rådgivning

Av Tom Ekberg och Anna Gustring Boman, 27 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0005_orange.pngDen 19 januari överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet, med förslag till nya regler för marknaderna med finansiella instrument. Lagrådsremissen innebär att svensk rätt ställer högre krav än EU-direktivet Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II) gällande investeringsrådgivning på oberoende grund. Värdepappersbolag som ger investeringsrådgivning på oberoende grund får inte lämna råd om egna finansiella produkter.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Att fakturera styrelsearvodet via eget aktiebolag fungerar inte alltid skattemässigt

Av Anna-Sara Lindström och Henrik Olofsson, 24 januari 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngEnligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ska styrelsearvode beskattas i tjänst. Endast i undantagsfall kan styrelsearbete utföras via ett bolag, förutsatt att uppdraget är begränsat i tid och avser ett avgränsat uppdrag.

Läs artikeln

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.