Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktier

Av Sara Lörenskog och Anna Franzén, 18 maj 2017

Avdrag för moms medges på kostnader vid avyttring av dotterbolagsaktierHögsta förvaltningsdomstolen meddelar i en dom att ett bolag medges avdrag för ingående moms på kostnader som uppkommit i samband med avyttring av aktier i dotterbolag. Dessa kostnader har tidigare betraktats som ej avdragsgilla ur ett momsperspektiv. Omständigheterna i målet var specifika, men domen öppnar ändå upp en viss möjlighet för bolag att yrka avdrag för ingående moms på kostnader i samband med avyttring av dotterbolagsaktier.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Upplåtelse av momsfri mässlokal

Av Lena Josefsson, 17 maj 2017

Upplåtelse av momsfri mässlokalKammarrätten anser att en fastighetsägare som är underleverantör till en mässarrangör inte tillhandahåller en momspliktig mässtjänst, utan en momsfri lokalupplåtelse, och nekar mässarrangören avdrag för ingående moms.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Av Anders Assarson, 5 maj 2017

PwC-skatteradgivning-Chat-Bubbles-solid_0002_burgundy.pngJobbar du internationellt och vill ha tillgång till vad som händer inom skatteområdet på engelska? Kanske vill du dela informationen med utländska kollegor, personer i ditt globala nätverk eller kunder som påverkas av Sveriges skatteregler. Då kan du följa Tax matters på engelska!

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Skatteverket utvidgar undantaget för fondförvaltning

Av Jesper Öberg och Henrik Gustafsson, 24 april 2017

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngSkatteverket har publicerat två nya ställningstaganden om vilka typer av bolag och tjänster som omfattas av momsundantaget i 3 kap. 9 § momslagen för förvaltning av särskilda investeringsfonder. Skatteverket verkar nu svänga om kursen med hänsyn till EU-rätten och utvidga området för undantaget. Detta gäller särskilt med avseende på vad som kan utgöra en särskild investeringsfond, men även ifråga om vad som utgör förvaltningstjänster av sådana fonder.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Av Björn Ahnqvist, 18 april 2017

PwC-skatteradgivning-Ban_orange.pngIdag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Regeringen slår an på den tidigare inslagna linjen om ”Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid”.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Förslag till ändringar av vissa punktskatter

Av Fredrik Jonsson, 4 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngFinansdepartementet har remitterat en promemoria avseende ett miljö- och energiskattepaket. Paketet avser ändringar av vissa punktskatter inför budgetpropositionen för 2018.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ny skatt från 1 juli – kräver åtgärder av alla som köper in elektronik från utlandet

Av Anders Edlund, 23 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Laptop-2-solid_0001_maroon.pngSom vi tidigare berättat om på Tax matters träder en ny lag i kraft den 1 april 2017 om skatt på kemikalier i elektronik och vitvaror. Lagen kommer att tillämpas från och med den 1 juli 2017.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Lastbilstrafiken ger överskott till statskassan

Av Fredrik Jonsson, 20 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngEn utredningsrapport som PwC gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att lastbilstrafiken betalar betydligt mer i skatt än kostnaderna den ger upphov till.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Momsrisk för hotell som används som flyktingboende

Av Johan Wahlgren, 7 mars 2017

PwC-skatteradgivning-House-1-solid_0002_burgundy.pngSkatteverket har i tidigare ställningstagande redogjort för sin syn på skattskyldigheten till moms vid rumsuthyrning i hotellrörelse. Ställningstagandet kommer under 2017 att påverka många av de som upplåtit sin hotellrörelse till flyktingboenden.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Kommunal fastighetsförsäljning – vad händer med momsen?

Av Lena Blomstedt, 28 februari 2017

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngIdag väljer många kommuner att sälja hela eller delar av sitt fastighetsinnehav av politiska eller verksamhetsekonomiska skäl. Försäljningen kan ske till såväl helt fristående bolag som till kommunägda bolag. Oavsett vilket, uppkommer frågor om moms som bör utredas innan beslut om överlåtelse fattas. Möjligheterna att få tillbaka ingående moms i den löpande verksamheten kan till exempel förändras vid en fastighetsförsäljning. Den kan också innebära att kommunen ska återbetala så kallad investeringsmoms till kommunkontot.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.