Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

Av Mari-Helen Näslund, 23 maj 2017

En företrädares personliga ansvar för skatteskulderDet finns särskilda regler som innebär att företrädare för en juridisk person kan tvingas betala dess skatteskulder. Av praxis framgår att en enskild företrädare kan bli betalningsansvarig trots att denne inte haft kännedom om situationen och trots att denne ej äger aktier i bolaget i fråga.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

Av Hans Peter Larsson, 11 maj 2017

Nya 3:12-reglerna_osäkert in i det sistaOm regeringen lägger in sitt förslag om nya 3:12-regler i höstbudgeten, kommer allianspartierna då med stöd av Sverigedemokraterna att stoppa förslaget? Det var frågan vid den hearing som organisationen Företagarna ordnade med de ekonomisk-politiska företrädarna för allianspartierna i veckan.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

Av Hans Peter Larsson, 8 maj 2017

delningsekonomi anpassning av skatteregler efterfrågasDen nya plattformsbaserade ekonomin, ofta kallad delningsekonomin, står nu inför två utmaningar om företagen ska lyfta till nästa ekonomiska nivå. Det framgår av två offentliga utredningar kring plattformsföretagen, den ena inom skatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Av Anders Assarson, 5 maj 2017

PwC-skatteradgivning-Chat-Bubbles-solid_0002_burgundy.pngJobbar du internationellt och vill ha tillgång till vad som händer inom skatteområdet på engelska? Kanske vill du dela informationen med utländska kollegor, personer i ditt globala nätverk eller kunder som påverkas av Sveriges skatteregler. Då kan du följa Tax matters på engelska!

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

3:12-förslaget – här är svaren från den andra remissrundan

Av Fredrik Richter och Maria Wettersten, 28 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngRemissvaren på regeringens omarbetade förslag till ändrade 3:12-regler för fåmansföretag har nu inkommit till Finansdepartementet efter en andra remissrunda.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

PwC:s skatterådgivare Hans Peter Larsson kommenterar vårpropositionen på SvD Näringsliv Debatt

Av Anders Assarson, 19 april 2017

Svd_Näringsliv_Debatt_19_april_HP.jpgI artikeln blickar Hans Peter Larsson fram mot regeringens ekonomiska höstproposition. Sett ur ett företagarperspektiv efterlyser han en klar vision för beskattning av entreprenörskap baserad på en ambition att stärka svenska entreprenörer gentemot utländska konkurrenter.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Av Björn Ahnqvist, 18 april 2017

PwC-skatteradgivning-Ban_orange.pngIdag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Regeringen slår an på den tidigare inslagna linjen om ”Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid”.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

PwC:s Hans Peter Larsson presenterar en skattereform med fokus på entreprenörskap

Av Anders Assarson, 7 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0002_burgundy.pngI det senaste numret av Skattenytt diskuterar Hans Peter Larsson, skatterådgivare på PwC, en bred skattereform som utgår från entreprenören. I debattartikeln diskuteras bland annat läget för svenskt entreprenörskap, skatteläget i Sverige idag och att det nu behövs en vision inom svensk beskattning. Detta som alternativ till det stora antalet förslag på skattehöjningar som nu löpande presenteras, utan någon röd tråd. Även förslag till utformning av en skattereform presenteras.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Ökad politisk osäkerhet kring olika skattefrågor

Av Hans Peter Larsson, 3 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0005_orange.pngUnder den senaste veckan har de politiska partierna på olika sätt sagt sig vilja stoppa flera av de förslag till höjning av olika skatter som nu diskuteras. Detta påverkar flera företag. Här kommer en kort lägesrapport.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Uppdaterat förslag till nya 3:12-regler

Av Annika Svanfeldt och Fredrik Richter, 22 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0005_orange.pngIdag har regeringen publicerat ett utkast till lagrådsremiss med justerat förslag till nya 3:12-regler. I det justerade förslaget backar regeringen på flera punkter jämfört med ursprungligt förslag, men behåller vissa delar. Sammanfattningsvis låter man dagens schablonbelopp och löneuttagskrav vara oförändrade, man justerar beräkningen av löneunderlaget och går vidare med förslaget att underlätta för generationsskiften. Dock behålls den föreslagna skattehöjningen från 20 till 25 procent inom gränsbeloppet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.