Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Skattekampen hårdnar inför höstbudgeten

Av Hans Peter Larsson, 13 juni 2017

Skattekampen hårdnar inför höstbudgetenSvenskt Näringsliv sätter press på regeringen genom att föreslå en högsta marginalskatt på arbete på 42 procent. Man vill också höja brytpunkten från 52 000 till 80 000 kronor i månaden. Detta samtidigt som de tidigare allianspartierna inte lämnat något gemensamt besked om hur de kommer att bemöta regeringens förslag till justeringar av olika skatter.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier

Av Kajsa Boqvist och Jörgen Haglund, 9 juni 2017

Den digitala ekonomin och svensk handel i fokus vid våra skatteseminarier i AlmedalenBeskattning av aktiebolagsvinster i en mer digital ekonomi, hur svenska företag kan komma att påverkas av såväl Brexit som det bistra frihandelsklimatet, och osäkerheten kring en skattereform i USA, är frågor som PwC kommer att adressera i Almedalen i år.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Slutligt (?) förslag till nya 3:12-regler

Av Annika Svanfeldt och Fredrik Richter, 8 juni 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngIdag presenterade regeringen sin lagrådsremiss gällande förslag till nya 3:12-regler. Lagrådsremissen stämmer överens med det utkast som presenterades 22 mars 2017 och som sedan skickades på remiss. Regeringen har alltså inte tagit hänsyn till den kritik som framkom i remissvaren.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

Av Hans Peter Larsson, 7 juni 2017

Skatter som drivkrafter för företags lokaliseringRiksdagens skatteutskott höll i förra veckan en hearing i riksdagshuset kring bolagsskattens och andra skatters betydelse för företags lokalisering. Utfrågningen hölls mot bakgrund av att många länder i vår omvärld åter börjar sänka skatter för att attrahera huvudkontor, forskning och utveckling, samt kvalificerad arbetskraft. I vilken utsträckning kan och bör Sverige följa samma väg? Eller har Sverige inget val i en alltjämt och alltmer globaliserad värld? Drar olika delar av Sverige åt samma håll?

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning

Dela artikeln:

En företrädares personliga ansvar för skatteskulder är långtgående

Av Mari-Helen Näslund, 23 maj 2017

En företrädares personliga ansvar för skatteskulderDet finns särskilda regler som innebär att företrädare för en juridisk person kan tvingas betala dess skatteskulder. Av praxis framgår att en enskild företrädare kan bli betalningsansvarig trots att denne inte haft kännedom om situationen och trots att denne ej äger aktier i bolaget i fråga.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Nya 3:12 – osäkert in i det sista!

Av Hans Peter Larsson, 11 maj 2017

Nya 3:12-reglerna_osäkert in i det sistaOm regeringen lägger in sitt förslag om nya 3:12-regler i höstbudgeten, kommer allianspartierna då med stöd av Sverigedemokraterna att stoppa förslaget? Det var frågan vid den hearing som organisationen Företagarna ordnade med de ekonomisk-politiska företrädarna för allianspartierna i veckan.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

Av Hans Peter Larsson, 8 maj 2017

delningsekonomi anpassning av skatteregler efterfrågasDen nya plattformsbaserade ekonomin, ofta kallad delningsekonomin, står nu inför två utmaningar om företagen ska lyfta till nästa ekonomiska nivå. Det framgår av två offentliga utredningar kring plattformsföretagen, den ena inom skatt.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Tax matters – följ vår skatteblogg på engelska!

Av Anders Assarson, 5 maj 2017

PwC-skatteradgivning-Chat-Bubbles-solid_0002_burgundy.pngJobbar du internationellt och vill ha tillgång till vad som händer inom skatteområdet på engelska? Kanske vill du dela informationen med utländska kollegor, personer i ditt globala nätverk eller kunder som påverkas av Sveriges skatteregler. Då kan du följa Tax matters på engelska!

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

3:12-förslaget – här är svaren från den andra remissrundan

Av Fredrik Richter och Maria Wettersten, 28 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngRemissvaren på regeringens omarbetade förslag till ändrade 3:12-regler för fåmansföretag har nu inkommit till Finansdepartementet efter en andra remissrunda.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

PwC:s skatterådgivare Hans Peter Larsson kommenterar vårpropositionen på SvD Näringsliv Debatt

Av Anders Assarson, 19 april 2017

Svd_Näringsliv_Debatt_19_april_HP.jpgI artikeln blickar Hans Peter Larsson fram mot regeringens ekonomiska höstproposition. Sett ur ett företagarperspektiv efterlyser han en klar vision för beskattning av entreprenörskap baserad på en ambition att stärka svenska entreprenörer gentemot utländska konkurrenter.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.