Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst – men gäller inte avtal ingångna före 20 juni 2017

Styrelsearvoden beskattas som tjänst men gäller inte avtal ingångna före 20 juni 2017Vi har tidigare skrivit om en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017 där det slogs fast att arvode till en styrelseledamot som huvudregel ska beskattas som tjänst även om fakturering sker via bolag eller enskild näringsverksamhet.

I ett ställningstagande från 2008, Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat näringsbegrepp (Dnr 131751308-08/111), har Skatteverket uttalat att arbete som styrelseledamot, som inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolaget, bör kunna utgöra näringsverksamhet, antingen som ett led i en bedriven konsultverksamhet eller som egen verksamhetsgren om fortlöpande minst tre sådana uppdrag finns.

På grund av domen från HFD har Skatteverket nu ändrat sitt ställningstagande genom att ta bort skrivelsen om styrelseledamot. Detta innebär att vid ingående av nya avtal efter HFD:s dom den 20 juni 2017 kan ställningstagandet inte tillämpas för arvode för styrelseledamot. Detta gäller oavsett om fakturering sker via juridisk person eller enskild näringsverksamhet. Skatteverket anser vidare att redan ingångna avtal normalt bör kunna fortlöpa viss tid utan konsekvenser för inkomstbeskattningen under förutsättning att styrelseledamoten har uppfyllt tidigare uppställda kriterier på näringsverksamhet och fakturerar via företag eller enskild näringsverksamhet. Detta bör dock som begränsning enbart gälla de avtal som ingåtts före HFD:s dom och de arvoden som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFD:s dom) hos det bolag som betalar ut ersättningen för styrelsearbetet.

Enligt Skatteverket ska motsvarande bedömning och hantering gälla även i fråga om socialavgifter.

link

Intresseområde: Personbeskattning

Dela artikeln:

Anna-Sara Lindström och Malin Andersson

Anna-Sara Lindström och Malin Andersson
Anna-Sara Lindström och Malin Andersson arbetar på PwC:s kontor i Göteborg. Anna-Sara arbetar med internationell individbeskattning, socialförsäkringsfrågor och andra arbetsgivarfrågor. Malin Andersson arbetar med nationell och internationell personbeskattning och är specialiserad på incitamentsprogram, riskkapitalinvesteringar och övriga kapitalinvesteringar.
Anna-Sara: 010-213 14 25, anna-sara.lindstroem@pwc.com
Malin: 010-212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com
Anna-Sara Lindström and Malin Andersson works at PwC’s office in Gothenburg. Anna-Sara works with international personal taxation, issues related to social insurance and other employer issues. Malin works with national and international personal income taxation and specialises in incentive programmes, venture capital investments and other capital investments.
Anna-Sara: +46 10 213 14 25, anna-sara.lindstroem@pwc.com
Malin: +46 10 212 81 60, malin.m.andersson@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.