Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Sänkt arbetsgivaravgift för första medarbetaren även i enmansaktiebolag

Av Hans Peter Larsson, 17 mars 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngRegeringen kommer i höstens budget föreslå att dagens nedsättning av arbetsgivaravgifter för företagare som driver sin verksamhet som enskild firma även ska gälla fler företagsformer. I förslaget ska nedsättningen även omfatta aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare. Går höstbudgeten igenom och regeringen inte ändrar sig börjar nedsättningen gälla från den 1 januari 2018.

I dagarna sänder regeringen ut ett förslag med följande huvudinnehåll på remiss:

Befintlig lagstiftning om nedsättning av arbetsgivaravgifterna ("växa-stödet") som idag omfattar enskilda näringsidkare föreslås i promemorian utvidgas till att även omfatta fler företagsformer. Det remitterade förslaget omfattar handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare. Arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sätts ned från 31,42 procent till 10,21 procent för den första medarbetaren i dessa företag. Detta innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas vid dessa anställningar.

  • För att få nedsättningen krävs minst tre månaders anställning och minst 20 timmars arbetstid per vecka. Den gäller för månadslöner upp till 25 000 kronor. Vid högre löner gäller stödet på de första 25 000.
  • Företaget ska inte ha haft några anställda efter den 31 december 2016.
  • Detta föreslås vara en tillfällig lagstiftning mellan 2018-2021, men även anställningar som påbörjas mellan 1 april och 31 december 2017 berättigas till nedsättningen från och med den 1 januari 2018.
  • Förslaget omfattar inte ägaren eller närstående till denne. Inte heller omfattas företagsledare eller personer som under viss tid tidigare varit anställd i en verksamhet som bedrivs av ägaren. Arbetsgivaren kan inte heller få nedsättning i mer än en verksamhet.
  • Den maximala nedsättningen blir 63 630 kronor per företag. Beräknad nettokostnad för förslaget är 1,80 miljarder kronor 2018 och därefter 1,44 miljarder kronor per år.

Ytterligare villkor och detaljer finns i promemorian.

Hur förslaget slutligen kommer att se ut återstår att se när remissinstanserna sagt sitt. Vi återkommer då. Avsikten är att nedsättningen ska finansieras med den flygskatt som samtidigt föreslås införas. Denna skatt föreslås tas ut på tre olika nivåer beroende på destination, inrikes, inom Europa och längre destinationer och väntas inbringa 1,7 miljarder kronor.

Kommentar

Den föreslagna flygskatten är redan starkt kritiserad. Tvingas regeringen backa vad gäller detta tidigare aviserade förslag, då återstår att se hur det går med den föreslagna nedsättningen.

Det utvidgade ”växa-stödet” är väl motiverat och speglar en viss hänsyn till den större risk som alltid finns med att anställa i de minsta bolagen, i synnerhet enmansaktiebolagen. Samtidigt komplicerar förslaget reglerna ytterligare för dessa ägare och bolag.

Det bör noteras att den så kallade 3:12-utredningen som regeringen tillsatt, samtidigt föreslagit skärpt beskattning för ägare till dessa aktiebolag med mellan 25 000-50 000 kr. Återstår även att se hur regeringens förslag kommer att se ut i den delen. En indikation väntas i regeringens vårbudget som kommer 18 april. Beslut ska sedan fattas när höstbudgeten antas.

link

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson
Hans Peter Larsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

hans.peter.larsson@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.