Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Skatteverket utvidgar undantaget för fondförvaltning

Av Jesper Öberg och Henrik Gustafsson, 24 april 2017

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngSkatteverket har publicerat två nya ställningstaganden om vilka typer av bolag och tjänster som omfattas av momsundantaget i 3 kap. 9 § momslagen för förvaltning av särskilda investeringsfonder. Skatteverket verkar nu svänga om kursen med hänsyn till EU-rätten och utvidga området för undantaget. Detta gäller särskilt med avseende på vad som kan utgöra en särskild investeringsfond, men även ifråga om vad som utgör förvaltningstjänster av sådana fonder.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Så blir dagens skattefunktion en strategisk tillgång för företaget

Av Kim Jokinen och Tove Palm, 21 april 2017

PwC-skatteradgivning-Meeting-solid_0002_burgundy.pngDen prisbelönta ledarskapstidningen strategy+business har publicerat en artikel som är baserad på PwC:s rapportserie – Tax Function of the Future. I rapportserien utforskas framtidens skattefunktioner och metoder för hur dagens skattefunktion måste förändras för att utgöra en strategisk tillgång i företagens framtida affärsverksamhet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Paketeringsutredningen – vad händer nu?

Av Knut Fogelfors, 20 april 2017

PwC-skatteradgivning-Clock-2-solid_0001_maroon.pngDen 30 mars offentliggjordes den så kallade paketeringsutredningen. I korthet innebär förslaget att den skattebörda som träffar direkta fastighetsavyttringar också ska drabba indirekta fastighetsavyttringar.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

PwC:s skatterådgivare Hans Peter Larsson kommenterar vårpropositionen på SvD Näringsliv Debatt

Av Anders Assarson, 19 april 2017

Svd_Näringsliv_Debatt_19_april_HP.jpgI artikeln blickar Hans Peter Larsson fram mot regeringens ekonomiska höstproposition. Sett ur ett företagarperspektiv efterlyser han en klar vision för beskattning av entreprenörskap baserad på en ambition att stärka svenska entreprenörer gentemot utländska konkurrenter.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Få förändringar på skatteområdet i vårpropositionen 2017

Av Björn Ahnqvist, 18 april 2017

PwC-skatteradgivning-Ban_orange.pngIdag presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Regeringen slår an på den tidigare inslagna linjen om ”Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid”.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Sponsring för ideell sektor – nu har lagrådsremissen kommit

Av Kristina Lundqvist, 12 april 2017

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.pngFinansdepartementet lämnade i höstas två förslag för ideell sektor: ersättning för upplåtelse av rättigheter i samband med främjandet av allmännyttiga ändamål ska undantas från beskattning, och ändrad tillämpning av fullföljdskravet för kollektivavtalsstiftelser. Remissinstanserna är positiva till båda förslagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Ändrade regler för fastighetsägare – en analys

Av Peter Lindstrand, 10 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngPaketeringsutredningen presenterade sitt förslag till ändrade skatteregler för fastighetsägare den 30 mars. Mindre än en vecka senare annonserade regeringen att ytterligare konsekvensanalys krävs. Man sade också att förslagen inte är aktuella i den kommande höstbudgeten. Idag har dock utredningen i sin helhet gått ut på remiss med sista svarsdag den 14 augusti 2017. Här följer en analys av förslagen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Spelmarknaden i Sverige regleras och en spelskatt införs

Av Magdalena Bartels, 10 april 2017

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngRegeringen begärde 2015 att en utredning skulle tillsättas gällande hur en ny reglering av den svenska spelmarknaden skulle kunna utformas via ett licenssystem, istället för spelmonopolet som den nuvarande lagstiftningen bygger på.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

PwC:s Hans Peter Larsson presenterar en skattereform med fokus på entreprenörskap

Av Anders Assarson, 7 april 2017

PwC-skatteradgivning-Pen-2-solid_0002_burgundy.pngI det senaste numret av Skattenytt diskuterar Hans Peter Larsson, skatterådgivare på PwC, en bred skattereform som utgår från entreprenören. I debattartikeln diskuteras bland annat läget för svenskt entreprenörskap, skatteläget i Sverige idag och att det nu behövs en vision inom svensk beskattning. Detta som alternativ till det stora antalet förslag på skattehöjningar som nu löpande presenteras, utan någon röd tråd. Även förslag till utformning av en skattereform presenteras.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Ömsesidig överenskommelse har bedömts bindande gentemot lokala myndigheter

Av Pär Magnus Wiséen och Emiliha Ferrão, 6 april 2017

PwC-skatteradgivning-board-governance.pngEn kanadensisk domstol har nyligen fastställt i dom att en ömsesidig överenskommelse mellan två kompetenta myndigheter har bindande verkan och därmed begränsar möjligheten för senare myndighetsbeslut i samma fråga.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.