Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Delningsekonomin 2.0 – anpassning av skatteregler efterfrågas

Av Hans Peter Larsson, 8 maj 2017

delningsekonomi anpassning av skatteregler efterfrågasDen nya plattformsbaserade ekonomin, ofta kallad delningsekonomin, står nu inför två utmaningar om företagen ska lyfta till nästa ekonomiska nivå. Det framgår av två offentliga utredningar kring plattformsföretagen, den ena inom skatt.

Skatteverket har tidigare gjort en genomgång av skatteregler för plattformsföretagen (vilka äger de appar genom vilka tjänster förmedlas), för utförare av tjänsterna och för kunder. Är utföraren en självständig näringsidkare eller anses hen som anställd hos appföretaget? Vilken skatt ska betalas? Hur är det med moms och redovisning?

Skatteverkets slutsats är att det finns skatteregler för denna nya ekonomi, men att reglerna idag är mycket komplicerade för de inblandade. Reglerna är inte anpassade till denna nya teknik. Mellan raderna efterlyser Skatteverket enklare regler för dessa verksamheter vilka utvecklas utifrån en ny teknik att köpa tjänster och använda underutnyttjade tillgångar.

Nyligen kom en andra offentlig utredning: ”Delningsekonomi på användarnas villkor”. Betänkande av utredningen om användarna i delningsekonomin, SOU 2017:26. Uppdraget har varit att titta på olika användares roller och rättsliga ställning vid olika transaktioner. Är nuvarande lagstiftning ändamålsenlig och finns det behov av åtgärder för att främja en positiv utveckling? Det är alltså olika civilrättsliga frågor som har utretts – konsumentskydd, ansvar om något går fel, med mera.

Utredaren uppmanar i sin slutsats plattformsföretagen att på sina hemsidor förbättra informationen till kunderna i anslutning till köpet. Vidare föreslås att Konsumentverket får i uppdrag att informera berörda om risker och möjligheter vid transaktioner samt att verket ska kunna ge individuell vägledning till användare. I övrigt föreslås inget mer än att Konsumentverket under en treårsperiod bör följa utvecklingen och därefter föreslå eventuella åtgärder.

Utredningen refererar även hur såväl Frankrike, Italien och Storbritannien under 2016 infört både skatte- och ansvarsregler anpassade till plattformsföretag på nätet. ”De nordiska länderna har inte kommit lika långt”, konstaterar utredaren. Norge har dock i februari 2017 kommit med motsvarande lagförslag. I flera delstater i USA finns skatteregler som är enkla för utförare och företag. Estland arbetar med olika rapporteringsmodeller/automatisk inbetalning av skatt vid betalning av tjänsten.

Kommentar

Om staten har ett ansvar när det gäller att anpassa skatteregler som främjar ekonomisk utveckling, så har plattformsföretagen ett ansvar när det gäller väl avvägda civilrättsliga villkor som främjar den långsiktiga ekonomiska potentialen. Vissa företag har också redan tagit till sig detta.

Rapporter från PwC UK visar fortsatt på den ekonomiska potentialen i att nyttjandegraden/produktiviteten ökar när det gäller olika tillgångar. Denna möjlighet och efterfrågan ökar i takt med urbaniseringen.

Det kan noteras att både Moderaterna och Centern presenterat skatteförslag för att förenkla och främja utvecklingen inom delningsekonomin. Det återstår att se om regeringen svarar inför valet då en växande delningsekonomi också är en jobbfråga.

I sommar under Almedalen i Visby håller PwC ett seminarium om skattefrågor runt den digitala ekonomin, sett primärt ur företagens perspektiv. Hur kommer aktiebolag och kunder att beskattas i framtiden? Onsdag kl. 9-10. Jens Orback leder seminariet.

link

Intresseområde: Fåmansföretag

Dela artikeln:

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson
Hans Peter Larsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

hans.peter.larsson@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.