Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund arbetar med internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm.
010-213 31 51
Jörgen Haglund works with international corporate taxation at PwC in Stockholm.
+46 10 213 31 51

jorgen.haglund@se.pwc.com
Hitta mig på:

USA:s skattesystem under förändring

Av Jörgen Haglund, 24 februari 2017

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngSom Tax matters tidigare rapporterat om, lanserade Donald Trump redan under sin presidentkampanj ett program som skulle medföra väsentliga sänkningar av skatter för både företag och privatpersoner, kombinerat med kraftiga förenklingar av reglerna. Trumps program samt det förslag till skattereform som i juni 2016 presenterades av House Republicans har ökat sannolikheten för en omfattande översyn och förändringar av USA:s nationella skattesystem.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Framtidens amerikanska skattesystem enligt Donald Trump

Av Jörgen Haglund, 14 november 2016

PwC-skatteradgivning-private-sector.pngValet i USA av Donald Trump som ny president kommer sannolikt innebära förändringar av det nuvarande komplicerade amerikanska skattesystemet. Donald Trump har under sin kampanj lanserat ett program som skulle medföra väsentliga sänkningar av skatter för såväl företag som privatpersoner, kombinerat med kraftiga förenklingar av reglerna. Här är en sammanfattning av programmet.

Läs artikeln

Intresseområde: Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Taxi Stockholm reflekterar över delningsekonomin efter skatteseminarium i Almedalen

Av Jörgen Haglund, 7 juli 2016

Här ger Bawer Coskun, vice ordförande för Taxi Stockholm sin syn på delningsekonomin och skatt samt den ökade konkurrensen inom taxibranschen.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Olof Hernell reflekterar över hur digitaliseringen kan lösa viktiga samhällsfrågor

Av Jörgen Haglund, 6 juli 2016

På vårt skatteseminarium under tisdagen i Almedalen diskuterade panelen om hur vårt skattesystem fungerar i förhållande till de nya digitaliserade verksamheter inom till exempel delningsekonomin som i många fall verkar i en internationell miljö. Skatteverket framförde inledningsvis sin syn att det inte finns något behov av nya regler för att de facto kunna beskatta aktörer inom den nya delningsekonomin men att reglerna kan vara svåra att förstå och därmed även att efterleva. Olof Hernell, ansvarig för digitalisering på EQT, var med i panelen och reflekterar i denna film över hur digitaliseringen kan lösa viktiga samhällsfrågor.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Digitaliseringen och delningsekonomin utmanar dagens skattesystem – hur möter vi framtiden?

Av Jörgen Haglund, 6 juli 2016

Delningsekonomin skapar effektivitetsvinster och utnyttjar resurser för att öka produktiviteten. Med teknikutvecklingen och digitaliseringen skapas fantastiska möjligheter för regional och global tillväxt för dessa företag. Detta ställer krav på skattelagstiftningen och andra regelverk. Här sammanfattar Alok Alström, Sverigechef Uber och Jörgen Haglund, PwC det viktigaste från seminariet om hur dagens skattesystem ska möta framtiden.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Delningsekonomins påverkan på skattesystemet

Av Jörgen Haglund, 17 maj 2016

PwC-skatteradgivning-Shaking-Hands-solid_0002_burgundy.pngSkatteverket har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat delningsekonomins påverkan på skattesystemet. Regeringen ser nya utmaningar för skattesystemet i takt med att den digitaliserade ekonomin tilltar i volym. Av speciellt intresse är hur skattereglerna tillämpas på tillhandahållarna och användarna samt hur kontrollen sker.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Viktiga reformer av företagsbeskattningen i EU

Av Jörgen Haglund, 18 juni 2015

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroonDen 17 juni 2015 presenterade Europeiska kommissionen en handlingsplan som utgår ifrån en ny syn på företagsbeskattningen. Syftet är att göra beskattningen mer rättvis och effektiv samt att ta krafttag mot skatteflykt.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Sammanfattning från Almedalen: Konkurrenskraftiga bolagsskatter

Av Jörgen Haglund, 1 juli 2014

Bolagsskatter_2014-07-01-10.32_150x150Hur ska svenska företag men även politiker agera och navigera i den konkurrensutsatta skattemiljön? Hur kan en svensk bolagsbeskattning se ut som underlättar? Detta var några av de frågeställningar som panelen diskuterade på dagens andra skatteseminarium Konkurrenskraftiga bolagsskatter.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning, Seminarier och utbildningar

Dela artikeln:

Skatt och moral - vem bär ansvaret?

Av Jörgen Haglund, 30 juni 2014

Utifrån seminarierna här i Visby kan man konstatera att debatten kring skatt och moral landar hos politikerna. För att näringsliv, skatteskyldiga, domstolar och även Skatteverket ska få rätt perspektiv i sitt arbete om skatt och moral krävs tydliga regler som på ett lämpligt sätt anger den moraliska och etiska nivån. Att lägga detta på utövarna ger fel signal och risken för misstolkningar är uppenbar. Slutsatsen är därför att den moraliska aspekten måste fångas upp av politikerna inom ramen för lagstiftningsarbetet.

Läs artikeln

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter, Fåmansföretag, Företagsbeskattning, Personbeskattning

Dela artikeln:

Hur kan ditt företag komma att påverkas av BEPS – inbjudan till webseminarium

Av Jörgen Haglund, 1 april 2014

PwC-skatteradgivning-Laptop-2-solid_0005_orangeOECD publicerade nyligen ett arbetsdokument gällande skatteavtal och skatteflyktsregler som kan innebära stora begränsningar för företag. Den 7 april bjuder vi in till ett internationellt webseminarium där vi bland annat kommer att diskutera den senaste händelseutvecklingen gällande Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) arbetet.

Läs artikeln

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.